Talerprofiler - Brøndby Web TV

Kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune 1. januar 2018 - 31. december 2021 

Kommunalbestyrelsen 2018-2021

 

Kent Max Magelund, borgmester

Socialdemokratiet (A)
e-mail

Før jeg blev borgmester, var jeg lærer på UCN 10. kl. samt idrætskonsulent i Brøndby Kommune. Jeg blev valgt ind i Kommunalbestyrelsen i november 2009. Mine mærkesager: Uddannelse til alle, tidlig indsats i dagtilbuddene, styrke frivilligheden og foreningslivet, udvikling, vækst og jobs – i det nye regionale udviklingsområde Sportsbyen.

 

 

Hajg Zanazanian, 1. viceborgmester

Medlem af Social- og Sundhedsudvalget og Kulturudvalget

Socialdemokratiet (A)
e-mail


Er født og opvokset i Brøndby. Jeg blev valgt til Brøndbys kommunalbestyrelse første gang i 2013 og er til daglig socialrådgiver med særlig ekspertise indenfor beskæftigelsesområdet. I en årrække har jeg arbejdet indenfor forskellige områder i kommunen som fx. lærervikar, uuddannet lærer, klubpædagogmedhjælper og gadeplansmedarbejder. Derudover er jeg frivillig fodboldtræner i Brøndby IF og formand for KONTRA - Brøndbys KulturKlub. Jeg er formand for Børne- og Ungeudvalget, medlem af Vestbadets bestyrelse og af §17 stk. 4-udvalget. Find mig på facebook.com/Hajg5

 

Allan Runager, 2. viceborgmester

Medlem af Økonomiudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget

Dansk Folkeparti (O)
e-mail

 

Jeg har været medlem af Kommunalbestyrelsen siden 1. januar 2014. Jeg er politisk ordfører for Dansk Folkeparti i Brøndby.

 

 

Arno Hurup Christiansen

Formand for Børneudvalget og medlem af Økonomiudvalget

Socialdemokratiet (A)
e-mail

 

 

 

 

Franz Hansen

Formand for Beskæftigelsesudvalget samt medlem af Økonomiudvalget

Socialdemokratiet (A)
e-mail

 

 

 

 

Per Jensen

Formand for Social- og Sundhedsudvalget og medlem af Kulturudvalget

Socialdemokratiet (A)
e-mail

 

Jeg er administrationschef ved Håndbold Region Øst i Idrættens Hus og har en fortid i bl.a. militæret og Vestegnens Brandvæsen. Jeg har særlig interesse for ældre, omsorg, sundhed, handicappede og kulturområdet. Min repræsentation i skolebestyrelsen ved Brøndbyøster Skole giver mig et godt indblik i folkeskole- og SFO-området.

 

 

Syed Aejaz Haider Bukhari

Formand for Kulturudvalget og medlem af Social- og Sundhedsudvalget

Socialdemokratiet (A)
e-mail 

 

 

 

 

Michael Buch Barnes

Formand for Idræts- og Fritidsudvalget og medlem af Kulturudvalget

Socialdemokratiet (A)
e-mail 

 

Jeg bor i Hallingparken i Brøndby Strand, er 56 år og kontormedarbejder. Jeg er uddannet maskinarbejder/kontorassistent. Jeg har været kommunalbestyrelsesmedlem siden 2001. Udover mine udvalgsposter er jeg observatør i skolebestyrelsen på Brøndbyvester bydelsskole. Mine politiske visioner: Udbygning af fællesskaber og forandringer for tryghedsskabende indsatser. Bygge flere ungdomsboliger/ kollegier/seniorboliger. Bedre beboersammensætning. Ensrettet boligpolitik. Styrke kulturhusene Brønden og Kilden ved større brugerinddragelse.

 

 

Harun Muharemovic

Medlem af Børneudvalget og Idræts- og Fritidsudvalget

Socialdemokratiet (A)
e-mail

 

 

 

 

Finn Andersen

Medlem af Teknik- og Miljøudvalget samt Idræt- og Fritidsudvalget

Socialdemokratiet (A)
e-mail

 

Jeg er nyvalgt til kommunalbestyrelsen fra januar 2018.

 

 

 

Mette Aabrink

Medlem af Teknik- og Miljøudvalget og Beskæftigelsesudvalget

Socialdemokratiet (A)
e-mail

 

Mine politiske interesseområder er miljø, byudvikling, foreningsliv, børn og unge, uddannelse og beskæftigelse. Jeg er 63 år, netop gået på pension fra min stilling som personalechef på Amager og Hvidovre Hospital. Formand for Brøndby Kunstforening og vinterbader.

 

 

Mahmut Erdem

Medlem af Børneudvalget samt Beskæftigelsesudvalget

Socialdemokratiet (A)
e-mail

 

 

 


Vagn Kjær-Hansen

Formand for Teknik- og Miljøudvalget

SF -Socialistisk Folkeparti(F)
e-mail

 

Jeg bor i Brøndby Strand og har siddet i Kommunalbestyrelsen siden 2006. Jeg lægger meget vægt på dialog med borgere og brugere, og synes tit jeg bliver klogere af dialogen.

Find mig på facebook.com/StemVagn eller sfbrondby.dk
Du kan også kontakte mig på tlf. 60 61 22 84.

 

Steen Andersen

Medlem af Social- og Sundhedsudvalget

Enhedslisten - De Rød-Grønne (Ø)
e-mail

 

 

 

 

Said Mo El Idrissi

Medlem af Idræts- og Fritidsudvalget

Radikale Venstre (B)
e-mail

 

 

 

 

Tom Bech Fredriksen

Medlem af Børneudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Kulturudvalget

Dansk Folkeparti (O)
e-mail

 

 

 

 

Henrik Rademacher

Medlem af Idræts- og Fritidsudvalget

Dansk Folkeparti (O)
e-mail

 

Jeg har siddet i Kommunalbestyrelsen siden 2010 for Dansk Folkeparti. Har boet i Brøndby Strand hele mit liv.

Find mig på facebook.com/HenrikRademacher eller df-brondby.dk

 

 

Mette Engelbrecht

Medlem af Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
e-mail

 

Gruppeformand og spidskandidat. Find mig på facebook.com/metteengelbrechtbrondby eller brondby.venstre.dk

 

 

Jan Lundquist

Medlem af Børneudvalget og Teknik- og Miljøudvalget

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
e-mail

 

Find mig på facebook.com/jan.lundquist eller facebook.com/venstrebrondby