Kommunalbestyrelsesmøde Onsdag den 15. april 2020, kl. 17 - ons, 15. apr 2020 - 17.00 - Brøndby Web TV

Kommunalbestyrelsesmøde Onsdag den 15. april 2020, kl. 17
ons, 15. apr 2020 - 17.00 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 

På grund af Covid-19 situationen blev Kommunalbestyrelsesmødet den 15. april 2020 afholdt som virtuelt møde og efterfølgende gjort tilgængeligt her på siden.

Til starten
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kent Max Magelund (A)
Velkomst
Del dette dagsordenpunkt
794 Orientering om kommende temamøder og ex.ord. møder i Kommunalbestyrelsen
Del dette dagsordenpunkt
795 Borgmesterbeslutning om ekstraordinært pasningstilbud til børn af sundhedspersonale
Del dette dagsordenpunkt
796 Borgmesterbeslutning om ekstraordinær fremrykning af kommunens betalinger
Del dette dagsordenpunkt
797 Beslutning om initiativer til leverandører m.m. som følge af Covid 19
Del dette dagsordenpunkt
798 Beslutning om input til KL's forhandlinger om økonomiaftalen for 2021
Del dette dagsordenpunkt
799 Beslutning om samlet overførsel af drift og anlæg fra 2019 til 2020
Del dette dagsordenpunkt
800 Brøndby Kommunes årsregnskab 2019
Del dette dagsordenpunkt
 1. Vagn Kjær-Hansen (F)
 2. Kent Max Magelund (A)
801 Beslutning om håndtering af måltal i budgetforslag 2021 på baggrund af regnskabsanalyse
Del dette dagsordenpunkt
 1. Vagn Kjær-Hansen (F)
 2. Kent Max Magelund (A)
802 Beslutning om fremrykning af anlægsaktiviteter som følge af Covid 19
Del dette dagsordenpunkt
 1. Vagn Kjær-Hansen (F)
 2. Kent Max Magelund (A)
803 Orientering om justering af bankudbud og valg af ny rådgiver
Del dette dagsordenpunkt
804 Godkendelse af aftale om fleksibel udlejning AAB afd. 53 samt bemyndigelse til borgmesteren
Del dette dagsordenpunkt
 1. Michael Buch Barnes (A)
 2. Kent Max Magelund (A)
 3. Vagn Kjær-Hansen (F)
 4. Allan Runager
 5. Kent Max Magelund (A)
 6. Tom Bech Fredriksen (O)
 7. Steen Andersen (Ø)
 8. Kent Max Magelund (A)
 9. Steen Andersen (Ø)
 10. Kent Max Magelund (A)
 11. Steen Andersen (Ø)
 12. Kent Max Magelund (A)
805 Beslutning om bemyndigelse for borgmesteren til at meddele henstand til erhvervslejere
Del dette dagsordenpunkt
806 Beslutning om at sende Strategi Brøndby 2030 i høring
Del dette dagsordenpunkt
807 Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Køb af Turpinsvej 2
Del dette dagsordenpunkt
808 Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Midlergårdsvej 54, tilbagekøb af ejendom
Del dette dagsordenpunkt
809 Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Pulje til energirenovering 2019
Del dette dagsordenpunkt
810 Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Pulje til bygningsvedligehold 2019
Del dette dagsordenpunkt
811 Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Pulje til trafik og grønne område 2019
Del dette dagsordenpunkt
812 Beslutning om ændring af regulativ for husholdningsaffald
Del dette dagsordenpunkt
813 Beslutning om mulig hjemtagning af affaldsindsamling fra husholdninger og institutioner
Del dette dagsordenpunkt
 1. Vagn Kjær-Hansen (F)
 2. Jan Lundquist (V)
 3. Kent Max Magelund (A)
 4. Steen Andersen (Ø)
 5. Kent Max Magelund (A)
 6. Steen Andersen (Ø)
 7. Kent Max Magelund (A)
 8. Vagn Kjær-Hansen (F)
 9. Kent Max Magelund (A)
 10. Said Mo El Idrissi (B)
 11. Tom Bech Fredriksen (O)
 12. Allan Runager
 13. Kent Max Magelund (A)
814 Orientering om stormflodsplan 2021 - vi starter en revision af planen
Del dette dagsordenpunkt
 1. Vagn Kjær-Hansen (F)
 2. Kent Max Magelund (A)
 3. Per Jensen (A)
 4. Kent Max Magelund (A)
815 Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 149, Eventhal og Produktionshus Kirkebjerg
Del dette dagsordenpunkt
816 Beslutning om navngivning af vejnettet i Kirkebjerg
Del dette dagsordenpunkt
817 Principbeslutning om mulighed for overdækket gårdrum i Kirkebjerg
Del dette dagsordenpunkt
818 Beslutning om forslag til vejnavneændring i den sydlige del af Kirkebjerg
Del dette dagsordenpunkt
819 Bystrategisk projekt- og proceskonsulent til Fremtidens Brøndby Strand i Teknik- og Miljøforvaltningen
Del dette dagsordenpunkt
820 Beslutning om indarbejdelse af ungeguideordningen i budget 2021 og efterfølgende år
Del dette dagsordenpunkt
821 Beslutning om anlægsbevilling til etablering af nye klubhusfaciliteter til Brøndbyernes Idrætsforening
Del dette dagsordenpunkt
822 Beslutning om besparelsen af tilskud til pensionister, efterlønner og arbejdsledige fra 50% til 40% skal effektueres
Del dette dagsordenpunkt
823 Beslutning om foreløbigt dispositionsforslag for anlægsprojektet 'Ældrecenter i Vesterled'
Del dette dagsordenpunkt
824 Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab - Mobiltelefoner, IT-udstyr, systemer og dataudveksling
Del dette dagsordenpunkt
825 Beslutning om indarbejdelse af projekt RUM og Ungekulturhuset Pilegården i budget 2021 og efterfølgende år
Del dette dagsordenpunkt
826 Beslutning om tillægsbevilling i forbindelse med tilskud fra Puljen til uddannelsesløft
Del dette dagsordenpunkt
829 Beslutning om plan for genåbning af skoler og dagtilbud
Del dette dagsordenpunkt
 1. Vagn Kjær-Hansen (F)
 2. Kent Max Magelund (A)
 3. Steen Andersen (Ø)
 4. Said Mo El Idrissi (B)
 5. Kent Max Magelund (A)
Åbent møde slutter
Del dette dagsordenpunkt
807 Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Køb af Turpinsvej 2
808 Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Midlergårdsvej 54, tilbagekøb af ejendom
815 Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 149, Eventhal og Produktionshus Kirkebjerg
816 Beslutning om navngivning af vejnettet i Kirkebjerg
817 Principbeslutning om mulighed for overdækket gårdrum i Kirkebjerg
818 Beslutning om forslag til vejnavneændring i den sydlige del af Kirkebjerg
819 Bystrategisk projekt- og proceskonsulent til Fremtidens Brøndby Strand i Teknik- og Miljøforvaltningen
821 Beslutning om anlægsbevilling til etablering af nye klubhusfaciliteter til Brøndbyernes Idrætsforening
823 Beslutning om foreløbigt dispositionsforslag for anlægsprojektet 'Ældrecenter i Vesterled'
825 Beslutning om indarbejdelse af projekt RUM og Ungekulturhuset Pilegården i budget 2021 og efterfølgende år
Foto af Steen Andersen (Ø)
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Enhedslisten - De Rød-Grønne
Foto af Michael Buch Barnes (A)
Formand for Idræts- og Fritidsudvalget og medlem af Kulturudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Tom Bech Fredriksen (O)
Medlem af Børneudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Kulturudvalget
Dansk Folkeparti
Foto af Said Mo El Idrissi (B)
Medlem af Idræts- og Fritidsudvalget
Radikale Venstre
Foto af Per Jensen (A)
Formand for Social- og Sundhedsudvalget og medlem af Kulturudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Vagn Kjær-Hansen (F)
Formand for Teknik- og Miljøudvalget
SF -Socialistisk Folkeparti
Foto af Jan Lundquist (V)
Medlem af Børneudvalget og Teknik- og Miljøudvalget
Venstre, Danmarks Liberale Parti
Foto af Kent Max Magelund (A)
Borgmester og formand for Økonomiudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Allan Runager
2. viceborgmester - Medlem af Økonomiudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget
Dansk Folkeparti (O)