Kommunalbestyrelsesmøde den 13. december 2017 (ons, 13. dec 2017 - 17.00) 

Velkommen til kommunalbestyrelsesmødet

I tidslinjen kan du følge med i dagsordenen og talere.

Ser du mødet, efter det er afholdt, kan du klikke på et bestemt dagsordenpunkt og se, hvilke politikere der deltog i debatterne og læse mere om hver enkelt politiker.

Hvis der fx er ekstra bilag og geografiske detaljer tilknyttet et dagsordenpunkt, kan du klikke på ikonerne ovenover.

Oplever du problemer med at se mødet?
Hvis du oplever, at afspilleren kører uden lyd eller ser mærkelig ud, kan du prøve at slette cookies og andre midlertidige filer på din pc. Det gøres ved - i browseren - at gå til internetindstillinger og vælge "slet browserdata". Processen kan tage nogle minutter.

Læs mere om Kommunalbestyrelsen

Hver blå markør henviser til et dagsordenspunkt. Den røde markør viser hvor mødet finder sted.
 • Steen Andersen (Ø)

  Steen Andersen (Ø)

  Organisation Enhedslisten - De Rød-Grønne

  Funktion Formand for Kulturudvalget og medlem af Beskæftigelsesudvalget

  Mail stand@brondby.dk

 • Michael Buch Barnes (A)

  Michael Buch Barnes (A)

  Organisation Socialdemokratiet

  Funktion Formand for Idræts- og Fritidsudvalget og medlem af Kulturudvalget

  Biografi
  Michael Buch Barnes (A) Biografi
  Jeg bor i Hallingparken i Brøndby Strand, er 56 år og kontormedarbejder. Jeg er uddannet maskinarbejder/kontorassistent. Jeg har været kommunalbestyrelsesmedlem siden 2001. Udover mine udvalgsposter er jeg observatør i skolebestyrelsen på Brøndbyvester bydelsskole. Mine politiske visioner: Udbygning af fællesskaber og forandringer for tryghedsskabende indsatser. Bygge flere ungdomsboliger/ kollegier/seniorboliger. Bedre beboersammensætning. Ensrettet boligpolitik. Styrke kulturhusene Brønden og Kilden ved større brugerinddragelse.

  Mail mbb@brondby.dk

 • Arno Hurup Christiansen (A)

  Arno Hurup Christiansen (A)

  Organisation Socialdemokratiet

  Funktion 1. viceborgmester, formand for Børneudvalget og medlem af Økonomiudvalget

  Mail ahc@brondby.dk

 • Mette Engelbrecht (V)

  Mette Engelbrecht (V)

  Organisation Venstre, Danmarks Liberale Parti

  Funktion Medlem af Beskæftigelsesudvalget og Kulturudvalget

  Biografi
  Gruppeformand og spidskandidat. Find mig på facebook.com/metteengelbrechtbrondby eller brondby.venstre.dk/

  Mail meten@brondby.dk

 • Youssef Idiab (A)

  Youssef Idiab (A)

  Organisation Socialdemokratiet

  Funktion Medlem af Idræts- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget

  Biografi
  Jeg arbejder som radiograf på Rigshospitalet Glostrup. Jeg har været medlem af Kommunalbestyrelsen i 2002-2006, 2009-2013 og fra 2015-2017. Jeg mener, at kommunen er det vigtigste led i det demokratiske system. Kommunen har direkte ansvar for en række opgaver, som har en stor betydning for borgerne i kommunen og Danmarks fremtid, såsom daginstitutioner, skoler, ungdomsuddannelser og miljø.

  Mail youid@brondby.dk

 • Per Jensen (A)

  Per Jensen (A)

  Organisation Socialdemokratiet

  Funktion Formand for Social- og Sundhedsudvalget og medlem af Kulturudvalget

  Biografi
  Jeg er administrationschef ved Håndbold Region Øst i Idrættens Hus og har en fortid i bl.a. militæret og Vestegnens Brandvæsen. Jeg har særlig interesse for ældre, omsorg, sundhed, handicappede og kulturområdet. Min repræsentation i skolebestyrelsen ved Brøndbyøster Skole giver mig et godt indblik i folkeskole- og SFO-området.

  Mail perje@brondby.dk

 • Vagn Kjær-Hansen (F)

  Vagn Kjær-Hansen (F)

  Organisation SF - Socialistisk Folkeparti

  Funktion Formand for Teknik- og Miljøudvalget og medlem af Økonomiudvalget

  Biografi
  Jeg bor i Brøndby Strand og har siddet i Kommunalbestyrelsen siden 2006. Jeg lægger meget vægt på dialog med borgere og brugere, og synes tit jeg bliver klogere af dialogen. Find mig på facebook.com/StemVagn eller sfbrondby.dk Du kan også kontakte mig på tlf. 60 61 22 84.

  Mail vkh@brondby.dk

 • Kent Max Magelund (A)

  Kent Max Magelund (A)

  Organisation Socialdemokratiet

  Funktion Borgmester og formand for Økonomiudvalget

  Biografi
  Før jeg blev borgmester, var jeg lærer på UCN 10. kl. samt idrætskonsulent i Brøndby Kommune. Jeg blev valgt ind i Kommunalbestyrelsen i november 2009. Mine mærkesager: Uddannelse til alle, tidlig indsats i dagtilbuddene, styrke frivilligheden og foreningslivet, udvikling, vækst og jobs – i det nye regionale udviklingsområde Sportsbyen.

  Mail borgmester@brondby.dk

 • Henrik Rademacher (O)

  Henrik Rademacher (O)

  Organisation Dansk Folkeparti

  Funktion Medlem af Idræts- og Fritidsudvalget

  Biografi
  Jeg har siddet i Kommunalbestyrelsen siden 2010 for Dansk Folkeparti. Har boet i Brøndby Strand hele mit liv. Find mig på facebook.com/HenrikRademacher eller df-brondby.dk

  Mail herad@brondby.dk

 • Allan Runager (O)

  Allan Runager (O)

  Organisation Dansk Folkeparti

  Funktion Medlem af Økonomiudvalget og Børneudvalget

  Biografi
  Jeg har været medlem af Kommunalbestyrelsen siden 1. januar 2014. Jeg er politisk ordfører for Dansk Folkeparti i Brøndby og er spidskandidat for Dansk Folkeparti i Brøndby i KV17.

  Mail alrun@brondby.dk