Webcast-arkiv - Brøndby Web TV

Arkiv 

december 2021

Kommunalbestyrelsesmøde Onsdag den 8. december 2021, kl. 17

ons, 8. dec 2021 - 16.46
Mødet omhandler bl.a. ændring i SSP-udvalgets sammensætning, budgetopfølgning pr. 30. september 2021, vedtægt for Brøndby Kommunes borgerrådgiver, samarbejde om anlægslov for udviklingen af Køge Bugt Strandpark samt ændret vejadgang til Strandskolevej 138, Sølyst Allé og Styrmandsvej

Årets prisuddeling i Brøndby Kommune

ons, 8. dec 2021 - 15.12
Prisuddelinger for året 2020 af:
Årets Initiativ,
Årets Idrætsleder,
Årets Ungdomsleder,
Frivilligprisen,
Kulturprisen og
Hædring af extraordinære idrætspræstationer.

november 2021

Kommunalbestyrelsesmøde Onsdag den 10. november 2021, kl. 17

ons, 10. nov 2021 - 17.00
Mødet omhandler bl.a.
Etablering af borgerrådgiverfunktion
Udkast til Brøndby Kommunes Ressource- og affaldsplan 2022-2033 sendes i høring
Påbud til grundejere i Kirkebjerg om separering af kloakken
Brøndby Kommunes delmål for reduktion af CO2-udledning
Lokalplan 256 Tranehaven, offentlige formål samt kommuneplantillæg nr. 7
Karakteren af Kirkebjerg Ankomstplads - fra befæstet til begrønnet plads
Etablering af faglokaler på Brøndby Strand Skole
Tidsbestilling i Borgerservice

oktober 2021

Kommunalbestyrelsesmøde Onsdag den 13. oktober 2021, kl. 17

ons, 13. okt 2021 - 17.00
Mødet omhandler bl.a.
Afregningsmodel for indefrosne feriepenge
Influenzavaccination til alle ansatte
Etablering af whistleblower ordning
Klimaplan for regn og hav 2021, stormflodsdelen
Visionsplan for Køge Bugt Strandpark
Kommune- og lokalplaner
2. behandling af budgetforslag 2022-2025

september 2021

Kommunalbestyrelsesmøde Onsdag den 8. september 2021, kl. 17

ons, 8. sep 2021 - 16.47
Mødet omhandler bl.a.
Glentemosen
Digital post til borgere
Kommunal repræsentation i boligforeninger
Kirkebjerg
Miljø og forsyning
Fremtidens Brøndby Strand
Taskforce på børnehandicapområdet

august 2021

Kommunalbestyrelsesmøde Onsdag den 18. august 2021, kl. 17

ons, 18. aug 2021 - 16.39
Mødet omhandler bl.a. Beredskab, Buslinjer 13 og 22, Team "I skole igen", Publikumsorienterede arrangementer i Priorparken, Evt. genetablering af Kravlegården, Oplevelsesindsatser for ældre og udsatte borgere og Renoveringen på Brøndbyvester Skole inkl. ny Klub Tornehøj