Kommunalbestyrelsesmøde den 14. marts 2018 (ons, 14. mar 2018 - 17.00) 

Velkommen til kommunalbestyrelsesmødet

I tidslinjen kan du følge med i dagsordenen og talere.

Ser du mødet, efter det er afholdt, kan du klikke på et bestemt dagsordenpunkt og se, hvilke politikere der deltog i debatterne og læse mere om hver enkelt politiker.

Hvis der fx er ekstra bilag og geografiske detaljer tilknyttet et dagsordenpunkt, kan du klikke på ikonerne ovenover.

Oplever du problemer med at se mødet?
Hvis du oplever, at afspilleren kører uden lyd eller ser mærkelig ud, kan du prøve at slette cookies og andre midlertidige filer på din pc. Det gøres ved - i browseren - at gå til internetindstillinger og vælge "slet browserdata". Processen kan tage nogle minutter.

Læs mere om Kommunalbestyrelsen

 • Steen Andersen (Ø)

  Steen Andersen (Ø)

  Organisation Enhedslisten - De Rød-Grønne

  Funktion Medlem af Social- og Sundhedsudvalget

  Mail stand@brondby.dk

 • Michael Buch Barnes (A)

  Michael Buch Barnes (A)

  Organisation Socialdemokratiet

  Funktion Formand for Idræts- og Fritidsudvalget og medlem af Kulturudvalget

  Biografi
  Michael Buch Barnes (A) Biografi
  Jeg bor i Hallingparken i Brøndby Strand, er 56 år og kontormedarbejder. Jeg er uddannet maskinarbejder/kontorassistent. Jeg har været kommunalbestyrelsesmedlem siden 2001. Udover mine udvalgsposter er jeg observatør i skolebestyrelsen på Brøndbyvester bydelsskole. Mine politiske visioner: Udbygning af fællesskaber og forandringer for tryghedsskabende indsatser. Bygge flere ungdomsboliger/ kollegier/seniorboliger. Bedre beboersammensætning. Ensrettet boligpolitik. Styrke kulturhusene Brønden og Kilden ved større brugerinddragelse.

  Mail mbb@brondby.dk

 • Kurt Damsted (V)

  Kurt Damsted (V)

  Organisation Venstre, Danmarks Liberale Parti

  Funktion Medlem af Social- og Sundhedsudvalget

  Biografi
  I tillæg til mine udvalgsposter er jeg medlem af Karl Kudsk Fonden. Find mig på facebook.com/KurtDamsted eller brondby.venstre.dk

  Mail kudam@brondby.dk

 • Per Jensen (A)

  Per Jensen (A)

  Organisation Socialdemokratiet

  Funktion Formand for Social- og Sundhedsudvalget og medlem af Kulturudvalget

  Biografi
  Jeg er administrationschef ved Håndbold Region Øst i Idrættens Hus og har en fortid i bl.a. militæret og Vestegnens Brandvæsen. Jeg har særlig interesse for ældre, omsorg, sundhed, handicappede og kulturområdet. Min repræsentation i skolebestyrelsen ved Brøndbyøster Skole giver mig et godt indblik i folkeskole- og SFO-området.

  Mail perje@brondby.dk

 • Vagn Kjær-Hansen (F)

  Vagn Kjær-Hansen (F)

  Organisation SF -Socialistisk Folkeparti

  Funktion Formand for Teknik- og Miljøudvalget

  Mail mailto:vkh@brondby.dk

 • Kent Max Magelund (A)

  Kent Max Magelund (A)

  Organisation Socialdemokratiet

  Funktion Borgmester og formand for Økonomiudvalget

  Biografi
  Før jeg blev borgmester, var jeg lærer på UCN 10. kl. samt idrætskonsulent i Brøndby Kommune. Jeg blev valgt ind i Kommunalbestyrelsen i november 2009. Mine mærkesager: Uddannelse til alle, tidlig indsats i dagtilbuddene, styrke frivilligheden og foreningslivet, udvikling, vækst og jobs – i det nye regionale udviklingsområde Sportsbyen.

  Mail borgmester@brondby.dk

 • Allan Runager

  Allan Runager

  Organisation Dansk Folkeparti (O)

  Funktion 2. viceborgmester - Medlem af Økonomiudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget

  Biografi
  Jeg har været medlem af Kommunalbestyrelsen siden 1. januar 2014. Jeg er politisk ordfører for Dansk Folkeparti i Brøndby.

  Mail alrun@brondby.dk

 • Hajg Zanazanian (A)

  Hajg Zanazanian (A)

  Organisation Socialdemokratiet

  Funktion 1. viceborgmester, medlem af Social- og Sundhedsudvalget og Kulturudvalget

  Biografi
  Er født og opvokset i Brøndby. Jeg blev valgt til Brøndbys kommunalbestyrelse første gang i 2013 og er til daglig socialrådgiver med særlig ekspertise indenfor beskæftigelsesområdet. I en årrække har jeg arbejdet indenfor forskellige områder i kommunen som fx. lærervikar, uuddannet lærer, klubpædagogmedhjælper og gadeplansmedarbejder. Derudover er jeg frivillig fodboldtræner i Brøndby IF og formand for KONTRA - Brøndbys KulturKlub. Jeg er formand for Børne- og Ungeudvalget, medlem af Vestbadets bestyrelse og af §17 stk. 4-udvalget. Find mig på facebook.com/Hajg5

  Mail Hazan@brondby.dk