Kommunalbestyrelsesmøde Onsdag den 21. august 2019, kl. 17
ons, 21. aug 2019 - 16.58 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 
Til starten
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Mødesalen
Velkomst og sang
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kent Max Magelund (A)
 2. Musik
 3. Kent Max Magelund (A)
 4. Musik
 5. Mødesalen
 6. Musik
 7. Kommunalbestyrelsen
 8. Kent Max Magelund (A)
590. Strategi Brøndby 2030 - godkendelse af videre proces
Del dette dagsordenpunkt
591. Kommende temamøder for Kommunalbestyrelsen
Del dette dagsordenpunkt
592. Skolebestyrelsen ved BV bydel - valg af nyt kommunalbestyrelsesmedlem til at deltage i møderne uden stemmeret - for resten af valgperioden
Del dette dagsordenpunkt
593. Valgbestyrelsen vedrørende skolebestyrelser ved BV bydel - valg af nyt kommunalbestyrelsesmedlem - for resten af valgperioden
Del dette dagsordenpunkt
594. Årsbudget 2020 og overslagsår 2021-2023 - revideret tidsplan
Del dette dagsordenpunkt
595. Regnskab 2018
Del dette dagsordenpunkt
596. Hovedstadens Beredskab - godkendelse af forslag til justering af fordelingsnøgle imellem Hovedstadens Beredskabs ejerkommuner
Del dette dagsordenpunkt
597. Personaleforeningen MK95 - anmodning om overdragelse af maskinpark til Brøndby Kommune
Del dette dagsordenpunkt
 1. Allan Runager
 2. Kent Max Magelund (A)
 3. Allan Runager
 4. Kent Max Magelund (A)
598. Ditlevs Gamle Købmandsbutik - ansøgning om rente og afdragsfrit lån - til ny flisebelæging og renovering af kloakker
Del dette dagsordenpunkt
599. Brøndby almennyttige Boligselskab - regnskab 2018
Del dette dagsordenpunkt
600. Brøndbyparken - regnskab 2018
Del dette dagsordenpunkt
601. PAB - regnskab 2018
Del dette dagsordenpunkt
 1. Michael Buch Barnes (A)
602. Brøndby Boligselskab - regnskab 2018
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kent Max Magelund (A)
603. Forslag til Kommuneplan 2019
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Kent Max Magelund (A)
604. Lokalplan 253 offentlige formål Kirkebjerg samt kommuneplantillæg nr. 24 - endelig vedtagelse
Del dette dagsordenpunkt
605. Kirkebjerg Parkvej - endelig godkendelse af pålæg af vejbidrag
Del dette dagsordenpunkt
606. Ekspropriation i forbindelse med placering af en VEKS ledning
Del dette dagsordenpunkt
607. Fremtidig indsamling af affald fra borgerne - beslutning om undersøgelse af udbud eller hjemtagelse
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mette Engelbrecht (V)
 2. Kent Max Magelund (A)
 3. Vagn Kjær-Hansen (F)
 4. Kent Max Magelund (A)
 5. Mette Engelbrecht (V)
 6. Kent Max Magelund (A)
 7. Vagn Kjær-Hansen (F)
 8. Kent Max Magelund (A)
608. Letbanen - Ny belysning på Sønder Ringvej mellem Holbækmotorvejen og Vallensbæk Kommune
Del dette dagsordenpunkt
609. Udbud af linje 166, valg af brændstof mv
Del dette dagsordenpunkt
610. Busbestilling til linje 22
Del dette dagsordenpunkt
611. Trafikhandlingsplan - Endelig godkendelse efter høring
Del dette dagsordenpunkt
 1. Arno Hurup Christiansen (A)
 2. Kent Max Magelund (A)
 3. Arno Hurup Christiansen (A)
 4. Kent Max Magelund (A)
 5. Vagn Kjær-Hansen (F)
 6. Kent Max Magelund (A)
 7. Said Mo El Idrissi (B)
 8. Kent Max Magelund (A)
 9. Vagn Kjær-Hansen (F)
 10. Kent Max Magelund (A)
 11. Said Mo El Idrissi (B)
 12. Kent Max Magelund (A)
 13. Michael Buch Barnes (A)
 14. Kent Max Magelund (A)
612. Brøndby Strand Centrum - Lokalplan 339 - Endelig vedtagelse
Del dette dagsordenpunkt
613. Procedure for forslag til vejnavne i Kirkebjerg
Del dette dagsordenpunkt
614. Omdøbning af - Kjeld Rasmussens Plads - til - Borgmester Kjeld Rasmussens Plads - fastholdelse af vejnavnet Brøndby Stadion med tildeling af nye husnumre.
Del dette dagsordenpunkt
615. Indkøb af interaktive skærme til skolerne - Ansøgning om bevilling på 2.500.000 kr.
Del dette dagsordenpunkt
616. Nørregård svømmehallen, nyt tag - anlægsbevilling
Del dette dagsordenpunkt
617. Vestbad budgetforslag 2020
Del dette dagsordenpunkt
618. Aftenskoler - regnskaber 2018 vedrørende modtagne tilskud til voksenundervisning inden for folkeoplysningsområdet
Del dette dagsordenpunkt
619. KB spørgetid 21. august 2019 - spørgsmål om trafikforanstaltninger ved Gl. Køge Landevej
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Kent Max Magelund (A)
 3. Mødesalen
 4. Kent Max Magelund (A)
Åbent møde slutter
Del dette dagsordenpunkt
Lukkede punkter
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Webcast Finished
608. Letbanen - Ny belysning på Sønder Ringvej mellem Holbækmotorvejen og Vallensbæk Kommune
612. Brøndby Strand Centrum - Lokalplan 339 - Endelig vedtagelse
613. Procedure for forslag til vejnavne i Kirkebjerg
614. Omdøbning af - Kjeld Rasmussens Plads - til - Borgmester Kjeld Rasmussens Plads - fastholdelse af vejnavnet Brøndby Stadion med tildeling af nye husnumre.
616. Nørregård svømmehallen, nyt tag - anlægsbevilling
619. KB spørgetid 21. august 2019 - spørgsmål om trafikforanstaltninger ved Gl. Køge Landevej
 Michael Buch Barnes (A)
Formand for Idræts- og Fritidsudvalget og medlem af Kulturudvalget
Socialdemokratiet
 Arno Hurup Christiansen (A)
Formand for Børneudvalget og medlem af Økonomiudvalget
Socialdemokratiet
 Mette Engelbrecht (V)
Medlem af Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget
Venstre, Danmarks Liberale Parti
 Said Mo El Idrissi (B)
Medlem af Idræts- og Fritidsudvalget
Radikale Venstre
 Vagn Kjær-Hansen (F)
Formand for Teknik- og Miljøudvalget
SF -Socialistisk Folkeparti
 Kent Max Magelund (A)
Borgmester og formand for Økonomiudvalget
Socialdemokratiet
 Allan Runager
2. viceborgmester - Medlem af Økonomiudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget
Dansk Folkeparti (O)