Kommunalbestyrelsesmøde Onsdag den 11. september 2019, kl. 17
ons, 11. sep 2019 - 16.53 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 
Til starten
Del dette dagsordenpunkt
 1. Vagn Kjær-Hansen (F)
 2. Musik
Velkomst og sang
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kent Max Magelund (A)
 2. Kommunalbestyrelsen
 3. Musik
 4. Mødesalen
 5. Hajg Zanazanian (A)
 6. Mødesalen
624. Kommende temamøder for Kommunalbestyrelsen
Del dette dagsordenpunkt
 1. Musik
 2. Kent Max Magelund (A)
625. FGU Vestegnen - udpegning af medlemmer fra 1/8 2019 - 30/4 2022
Del dette dagsordenpunkt
626. Kommunalbestyrelses- og udvalgsmøder i 2020
Del dette dagsordenpunkt
 1. Vagn Kjær-Hansen (F)
 2. Kent Max Magelund (A)
 3. Vagn Kjær-Hansen (F)
 4. Mødesalen
 5. Steen Andersen (Ø)
 6. Mødesalen
 7. Vagn Kjær-Hansen (F)
 8. Mødesalen
 9. Kent Max Magelund (A)
 10. Kommunaldirektør
 11. Mødesalen
 12. Kent Max Magelund (A)
 13. Mødesalen
 14. Kent Max Magelund (A)
 15. Michael Buch Barnes (A)
 16. Mødesalen
 17. Kent Max Magelund (A)
627. Tranemosegård regnskab 2018
Del dette dagsordenpunkt
628. Brøndbyernes Andelsboligforening regnskab 2018
Del dette dagsordenpunkt
629. Brøndbyparken, afdeling 4 - kommunegaranti til finansiering af kloakrenovering
Del dette dagsordenpunkt
630. Organisering af KMD-Sag afhængige systemers udbud - anlægsregnskab
Del dette dagsordenpunkt
631. Dispensationsansøgning fra tilslutning til fjernvarme - Fanzonen bag ved Sydtribunen på Brøndby Stadion.
Del dette dagsordenpunkt
632. Kollektiv trafik, lokale buslinjer, budgetforslag 2020
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Kent Max Magelund (A)
 3. Steen Andersen (Ø)
 4. Mødesalen
 5. Personalechef
 6. Mødesalen
 7. Teknisk direktør
 8. Mødesalen
 9. Vagn Kjær-Hansen (F)
 10. Mødesalen
 11. Allan Runager
 12. Mødesalen
 13. Steen Andersen (Ø)
633. Spildevandsplan 2019 - Forslag til godkendelse inden høring
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Kent Max Magelund (A)
 3. Vagn Kjær-Hansen (F)
634. Udredning om stormflodssikring og havvandsstigning - orientering om rapport
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kent Max Magelund (A)
 2. Mødesalen
 3. Kent Max Magelund (A)
 4. Vagn Kjær-Hansen (F)
635. Principiel beslutning om samarbejde med Ishøj Kommune om brug af Brøndby Genbrugsstation
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Kent Max Magelund (A)
636. Børnehuset Kærdammen, udvidelse - anlægsbevilling
Del dette dagsordenpunkt
637. Brøndbyernes Idrætsforening - Amatørafdeling - fortsat drøftelse af revideret projektbeskrivelse for integrationsprojekt
Del dette dagsordenpunkt
638. Nyt klubhus til Brøndby Support - anlægsregnskab
Del dette dagsordenpunkt
639. Vestbad, godkendelse af årsregnskab 2018
Del dette dagsordenpunkt
640. Svømmeklubben Vest Brøndby - Ønsker til forbedringer og udbygning af svømmehallen på Nørregård
Del dette dagsordenpunkt
641. Roland hjælpemiddeldepot - tilbygning og stor vaskemaskine - anlægsbevilling
Del dette dagsordenpunkt
642. Ældreboligerne og Bofællesskabet Lundedammen - regnskab 2018 og budget 2020
Del dette dagsordenpunkt
643. Tilskud - puljemidler fra Sundhedsstyrelsen til "Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre
Del dette dagsordenpunkt
646. Tillæg, Kirkebjerg Parkvej | endelig godkendelse af pålæg af vejbidrag
Del dette dagsordenpunkt
Åbent møde slutter
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kommunalbestyrelsen
 2. Webcast Finished
627. Tranemosegård regnskab 2018
629. Brøndbyparken, afdeling 4 - kommunegaranti til finansiering af kloakrenovering
631. Dispensationsansøgning fra tilslutning til fjernvarme - Fanzonen bag ved Sydtribunen på Brøndby Stadion.
635. Principiel beslutning om samarbejde med Ishøj Kommune om brug af Brøndby Genbrugsstation
636. Børnehuset Kærdammen, udvidelse - anlægsbevilling
637. Brøndbyernes Idrætsforening - Amatørafdeling - fortsat drøftelse af revideret projektbeskrivelse for integrationsprojekt
638. Nyt klubhus til Brøndby Support - anlægsregnskab
639. Vestbad, godkendelse af årsregnskab 2018
640. Svømmeklubben Vest Brøndby - Ønsker til forbedringer og udbygning af svømmehallen på Nørregård
642. Ældreboligerne og Bofællesskabet Lundedammen - regnskab 2018 og budget 2020
646. Tillæg, Kirkebjerg Parkvej | endelig godkendelse af pålæg af vejbidrag
 Steen Andersen (Ø)
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Enhedslisten - De Rød-Grønne
 Michael Buch Barnes (A)
Formand for Idræts- og Fritidsudvalget og medlem af Kulturudvalget
Socialdemokratiet
 Vagn Kjær-Hansen (F)
Formand for Teknik- og Miljøudvalget
SF -Socialistisk Folkeparti
 Kent Max Magelund (A)
Borgmester og formand for Økonomiudvalget
Socialdemokratiet
 Allan Runager
2. viceborgmester - Medlem af Økonomiudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget
Dansk Folkeparti (O)
 Hajg Zanazanian (A)
1. viceborgmester, medlem af Social- og Sundhedsudvalget og Kulturudvalget
Socialdemokratiet