Kommunalbestyrelsesmøde Onsdag den 9. oktober 2019, kl. 17
ons, 9. okt 2019 - 17.00 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 
Til starten
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Kommunalbestyrelsen
 3. Mødesalen
Velkomst og sang
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kent Max Magelund (A)
 2. Vagn Kjær-Hansen (F)
 3. Musik
 4. Mødesalen
 5. Kommunalbestyrelsen
 6. Kent Max Magelund (A)
 7. Mødesalen
648 Kommende temamøder for Kommunalbestyrelsen
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kent Max Magelund (A)
 2. Said Mo El Idrissi (B)
 3. Kent Max Magelund (A)
 4. Said Mo El Idrissi (B)
 5. Kent Max Magelund (A)
649 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019 for Brøndby Kommune
Del dette dagsordenpunkt
650 KL's nye pris- og lønskøn fra september 2019 - nedjustering af budget 2019
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Kent Max Magelund (A)
651 Dansk Industri - Lokalt Erhvervsklima 2019
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mette Engelbrecht (V)
 2. Mødesalen
 3. Kent Max Magelund (A)
652 Beslutning om afholdelse af julearrangement ved rådhuset 1. advent
Del dette dagsordenpunkt
653 Boliganvisning og fleksible udlejningsaftaler
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Kent Max Magelund (A)
 3. Vagn Kjær-Hansen (F)
 4. Kent Max Magelund (A)
 5. Vagn Kjær-Hansen (F)
 6. Kent Max Magelund (A)
 7. Kommunaldirektør
 8. Kent Max Magelund (A)
 9. Allan Runager
 10. Kent Max Magelund (A)
 11. Mette Engelbrecht (V)
 12. Kent Max Magelund (A)
 13. Michael Buch Barnes (A)
 14. Kent Max Magelund (A)
 15. Steen Andersen (Ø)
 16. Kent Max Magelund (A)
 17. Steen Andersen (Ø)
 18. Kent Max Magelund (A)
 19. Finn Andersen (A)
 20. Kent Max Magelund (A)
 21. Said Mo El Idrissi (B)
 22. Kent Max Magelund (A)
 23. Vagn Kjær-Hansen (F)
 24. Kent Max Magelund (A)
 25. Steen Andersen (Ø)
 26. Kent Max Magelund (A)
 27. Mette Engelbrecht (V)
 28. Kent Max Magelund (A)
 29. Vagn Kjær-Hansen (F)
 30. Kent Max Magelund (A)
 31. Finn Andersen (A)
 32. Kent Max Magelund (A)
 33. Michael Buch Barnes (A)
 34. Kent Max Magelund (A)
 35. Allan Runager
 36. Kent Max Magelund (A)
 37. Steen Andersen (Ø)
 38. Kent Max Magelund (A)
 39. Mette Engelbrecht (V)
 40. Kent Max Magelund (A)
 41. Mødesalen
 42. Kent Max Magelund (A)
654 Kapitaltilførsel Tranemosegård, afd. Silergården
Del dette dagsordenpunkt
655 Kapitaltilførsel PAB, afd. 8
Del dette dagsordenpunkt
656 Kapitaltilførsel Brøndby almennyttige Boligselskab, afd. Rheumpark
Del dette dagsordenpunkt
657 Skema C for byggeskade- og forbedringsarbejder Brøndby almennyttige Boligselskab, afd. Rheumpark
Del dette dagsordenpunkt
658 Højkær Byggelegeplads, ny staldbygning - anlægsbevilling
Del dette dagsordenpunkt
659 Gebyr for virksomheders brug af genbrugsstationer (budget 2020)
Del dette dagsordenpunkt
660 Dispensation fra p-norm i lokalplan 147, ungdomsboliger Brøndbyøster Boulevard, ved etablering af delebilsordning.
Del dette dagsordenpunkt
 1. Said Mo El Idrissi (B)
 2. Kent Max Magelund (A)
 3. Said Mo El Idrissi (B)
 4. Vagn Kjær-Hansen (F)
 5. Kent Max Magelund (A)
 6. Said Mo El Idrissi (B)
 7. Mødesalen
 8. Kent Max Magelund (A)
661 Opdateret proces for udviklingsplanen for Sportsbyen samt orientering om interessentmøde
Del dette dagsordenpunkt
 1. Steen Andersen (Ø)
662 Endelig vedtagelse af lokalplan 338 for parkering og sundhedshus i Brøndby Strand Parkerne
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kent Max Magelund (A)
 2. Vagn Kjær-Hansen (F)
 3. Kent Max Magelund (A)
663 Kollektiv trafik - mulige besparelser til trafikbestillingen
Del dette dagsordenpunkt
 1. Steen Andersen (Ø)
 2. Kent Max Magelund (A)
 3. Vagn Kjær-Hansen (F)
 4. Kent Max Magelund (A)
664 Forbedret fremkommelighed for buslinje 200S - anlægsbevilling
Del dette dagsordenpunkt
665 Privat parkeringskontrol på private fællesveje
Del dette dagsordenpunkt
 1. Steen Andersen (Ø)
 2. Kent Max Magelund (A)
 3. Finn Andersen (A)
 4. Kent Max Magelund (A)
 5. Vagn Kjær-Hansen (F)
 6. Kent Max Magelund (A)
 7. Michael Buch Barnes (A)
 8. Kent Max Magelund (A)
 9. Steen Andersen (Ø)
 10. Kent Max Magelund (A)
 11. Said Mo El Idrissi (B)
 12. Kent Max Magelund (A)
666 Opfølgning på forløb med Socialstyrelsen
Del dette dagsordenpunkt
 1. Steen Andersen (Ø)
667 Brøndby Kommunes Kulturhuse - ændring af reglement
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kent Max Magelund (A)
668 Beskæftigelsesplan 2020-2021 for Jobcenter Brøndby
Del dette dagsordenpunkt
669 Budgetnotat 3, 1. behandling af budgetforslag 2020-2023
Del dette dagsordenpunkt
Åbent møde slutter
Del dette dagsordenpunkt
 1. Webcast Finished
654 Kapitaltilførsel Tranemosegård, afd. Silergården
656 Kapitaltilførsel Brøndby almennyttige Boligselskab, afd. Rheumpark
658 Højkær Byggelegeplads, ny staldbygning - anlægsbevilling
660 Dispensation fra p-norm i lokalplan 147, ungdomsboliger Brøndbyøster Boulevard, ved etablering af delebilsordning.
661 Opdateret proces for udviklingsplanen for Sportsbyen samt orientering om interessentmøde
662 Endelig vedtagelse af lokalplan 338 for parkering og sundhedshus i Brøndby Strand Parkerne
 Finn Andersen (A)
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget samt Idræt- og Fritidsudvalget
Socialdemokratiet
 Steen Andersen (Ø)
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Enhedslisten - De Rød-Grønne
 Michael Buch Barnes (A)
Formand for Idræts- og Fritidsudvalget og medlem af Kulturudvalget
Socialdemokratiet
 Mette Engelbrecht (V)
Medlem af Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget
Venstre, Danmarks Liberale Parti
 Said Mo El Idrissi (B)
Medlem af Idræts- og Fritidsudvalget
Radikale Venstre
 Vagn Kjær-Hansen (F)
Formand for Teknik- og Miljøudvalget
SF -Socialistisk Folkeparti
 Kent Max Magelund (A)
Borgmester og formand for Økonomiudvalget
Socialdemokratiet
 Allan Runager
2. viceborgmester - Medlem af Økonomiudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget
Dansk Folkeparti (O)