Kommunalbestyrelsesmøde Onsdag den 13. november 2019, kl. 17 - ons, 13. nov 2019 - 16.51 - Brøndby Web TV

Kommunalbestyrelsesmøde Onsdag den 13. november 2019, kl. 17
ons, 13. nov 2019 - 16.51 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 
Til starten
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Kent Max Magelund (A)
Velkomst og sang
Del dette dagsordenpunkt
 1. Musik
 2. Kommunalbestyrelsen
 3. Mødesalen
 4. Kent Max Magelund (A)
674 Orientering om kommende temamøder for Kommunalbestyrelsen
Del dette dagsordenpunkt
675 Bemyndigelse til underskrivning af visse dokumenter på kommunens vegne, jf. den kommunale styrelseslov § 32
Del dette dagsordenpunkt
676 Orientering om status på arbejdet med politiske dagsordener
Del dette dagsordenpunkt
677 Godkendelse af Brøndby Hallens budget 2020
Del dette dagsordenpunkt
678 Beslutning om udvidelse af ramme for køkkenudskiftning i Brøndby almennyttige Boligselskab, afd. Rheumpark
Del dette dagsordenpunkt
679 Beslutning om kapitaltilførsel Lejerbo, Brøndby, afdeling Dammene
Del dette dagsordenpunkt
680 Beslutning om renovering af Brøndbyvester Mølle - anlægsbevilling
Del dette dagsordenpunkt
681 Brøndby Strand Parkerne - Endelig VVM-tilladelse, nedrivning af de fem østlige højhuse
Del dette dagsordenpunkt
 1. Vagn Kjær-Hansen (F)
682 Nedlæggelse af bolig i Ragnesminde erhvervsområde, Abildager 14 - vedtagelse
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kent Max Magelund (A)
683 Istandsættelse af Tjørnevangen - Beslutning om istandsættelse for grundejernes regning
Del dette dagsordenpunkt
 1. Steen Andersen (Ø)
 2. Kent Max Magelund (A)
 3. Vagn Kjær-Hansen (F)
 4. Kent Max Magelund (A)
684 Kommisorium for projektet ”Fremtidens Brøndby Strand”
Del dette dagsordenpunkt
 1. Vagn Kjær-Hansen (F)
 2. Kent Max Magelund (A)
 3. Mette Engelbrecht (V)
 4. Kent Max Magelund (A)
 5. Vagn Kjær-Hansen (F)
 6. Kent Max Magelund (A)
 7. Mette Engelbrecht (V)
685 Beslutning om godkendelse af vedtægter for Brøndby Kommunes nye Ungdoms- og musikskolebestyrelse
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kent Max Magelund (A)
686 Børnehuset Hyldebakkegård, sammen og ombygning - anlægsregnskab
Del dette dagsordenpunkt
687 Kulturhuset Kilden, udvidelse af depotrum - orientering og anlægsbevilling
Del dette dagsordenpunkt
688 Kulturhuset Kilden, renovering af toiletter - anlægsregnskab
Del dette dagsordenpunkt
689 Beslutning om ændring af Styrelsesvedtægt for Brøndby Kommune - fortsat behandling
Del dette dagsordenpunkt
690 Brøndby Havn - nye faciliteter til vinterbadere - orientering og anlægsbevilling
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mette Aabrink (A)
 2. Kent Max Magelund (A)
 3. Steen Andersen (Ø)
 4. Kent Max Magelund (A)
 5. Michael Buch Barnes (A)
 6. Kent Max Magelund (A)
 7. Mette Engelbrecht (V)
691 Nyt ridecenter ved Kettehøj/Ulsøparken - anlægsregnskab
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kent Max Magelund (A)
692 Strandboligerne, valg af model for det videre forløb - anlægsbevilling
Del dette dagsordenpunkt
 1. Steen Andersen (Ø)
 2. Kent Max Magelund (A)
 3. Vagn Kjær-Hansen (F)
 4. Kent Max Magelund (A)
 5. Steen Andersen (Ø)
Åbent møde slutter
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kent Max Magelund (A)
 2. Mødesalen
 3. Webcast Finished
677 Godkendelse af Brøndby Hallens budget 2020
679 Beslutning om kapitaltilførsel Lejerbo, Brøndby, afdeling Dammene
680 Beslutning om renovering af Brøndbyvester Mølle - anlægsbevilling
681 Brøndby Strand Parkerne - Endelig VVM-tilladelse, nedrivning af de fem østlige højhuse
682 Nedlæggelse af bolig i Ragnesminde erhvervsområde, Abildager 14 - vedtagelse
683 Istandsættelse af Tjørnevangen - Beslutning om istandsættelse for grundejernes regning
684 Kommisorium for projektet ”Fremtidens Brøndby Strand”
686 Børnehuset Hyldebakkegård, sammen og ombygning - anlægsregnskab
687 Kulturhuset Kilden, udvidelse af depotrum - orientering og anlægsbevilling
688 Kulturhuset Kilden, renovering af toiletter - anlægsregnskab
690 Brøndby Havn - nye faciliteter til vinterbadere - orientering og anlægsbevilling
691 Nyt ridecenter ved Kettehøj/Ulsøparken - anlægsregnskab
Photograph of Mette Aabrink (A)
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget og Beskæftigelsesudvalget
Socialdemokratiet
Photograph of Steen Andersen (Ø)
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Enhedslisten - De Rød-Grønne
Photograph of Michael Buch Barnes (A)
Formand for Idræts- og Fritidsudvalget og medlem af Kulturudvalget
Socialdemokratiet
Photograph of Mette Engelbrecht (V)
Medlem af Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget
Venstre, Danmarks Liberale Parti
Photograph of Vagn Kjær-Hansen (F)
Formand for Teknik- og Miljøudvalget
SF -Socialistisk Folkeparti
Photograph of Kent Max Magelund (A)
Borgmester og formand for Økonomiudvalget
Socialdemokratiet