Kommunalbestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2019, kl. 17 - ons, 11. dec 2019 - 16.55 - Brøndby Web TV

Kommunalbestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2019, kl. 17
ons, 11. dec 2019 - 16.55 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 
Til starten
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Kent Max Magelund (A)
Indledning og sang
Del dette dagsordenpunkt
 1. Musik
 2. Vagn Kjær-Hansen (F)
 3. Mødesalen
 4. Kent Max Magelund (A)
695 Orientering om kommende temamøder for Kommunalbestyrelsen
Del dette dagsordenpunkt
 1. Vagn Kjær-Hansen (F)
 2. Kent Max Magelund (A)
 3. Vagn Kjær-Hansen (F)
 4. Kent Max Magelund (A)
 5. Mødesalen
696 Godkendelse af afholdelse af midtvejsevaluering for Kommunalbestyrelsen
Del dette dagsordenpunkt
697 Budgetopfølgning nr. 3, for Brøndby Kommune
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kent Max Magelund (A)
698 Evaluering af bevillingsniveauer og bevillingsregler
Del dette dagsordenpunkt
699 Beslutning om udsættelse af evaluering af økonomisk politik og budgetproces
Del dette dagsordenpunkt
700 Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet 'Arealoverførsel fra matr.nr. 30 Brøndbyvester'
Del dette dagsordenpunkt
701 Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet 'Arkivering af diverse systemer'
Del dette dagsordenpunkt
702 Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet for projeket 'Etableringsudgifter til udbud af KMD´s systemer'
Del dette dagsordenpunkt
703 Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet 'Udskiftning til PC'er med Windows10/Office2016'
Del dette dagsordenpunkt
704 Beslutning om godkendelse af revideret informationssikkerhedspolitik for Brøndby Kommune
Del dette dagsordenpunkt
705 Godkendelse af ansættelse af jurist til varetagelse af juridisk bygherrerådgivning
Del dette dagsordenpunkt
706 Beslutning om revision af lejeaftaler og tildeling af støtte efter Eliteidrætsloven til Brøndby Hallen
Del dette dagsordenpunkt
 1. Allan Runager
 2. Mødesalen
 3. Vagn Kjær-Hansen (F)
707 Beslutning om godkendelse af Skema C for byggeskade- og forbedringsarbejder PAB, afd. 8
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Kent Max Magelund (A)
708 Beslutning om godkendelse af byggeregnskab i Tranemosegård, afd. Maglelund
Del dette dagsordenpunkt
709 Beslutning om godkendelse af forslag til Lokalplan 149 - Produktionshus og Eventhal Priorparken
Del dette dagsordenpunkt
710 Beslutning om ekspropriation i forbindelse med placering af VEKS ledninger (Letbane) - endelig beslutning
Del dette dagsordenpunkt
711 Beslutning om godkendelse af HOFORs priser for vand og spildevand 2020
Del dette dagsordenpunkt
712 Beslutning om forlængelse af kontrakt med Remondis og afholdelse af temadrøftelse om udbud eller hjemtagning af indsamling af husholdningsaffald
Del dette dagsordenpunkt
 1. Vagn Kjær-Hansen (F)
 2. Mødesalen
 3. Steen Andersen (Ø)
713 Principbeslutning om anvendelse af Præstegårdsjordene i Brøndbyvester
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Kent Max Magelund (A)
 3. Vagn Kjær-Hansen (F)
714 Beslutning om endelig vedtagelse af Kommuneplan 2019
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Kent Max Magelund (A)
715 Beslutning om prioritering af lokalplaner for 1. halvår 2020
Del dette dagsordenpunkt
716 Lokalplan 249 og Kommuneplantillæg nr. 20 – Boliger ved Banemarksvej – endelig vedtagelse
Del dette dagsordenpunkt
 1. Vagn Kjær-Hansen (F)
 2. Mødesalen
 3. Steen Andersen (Ø)
 4. Mødesalen
 5. Kent Max Magelund (A)
717 Kirkebjerg Parkvej, beslutning om tilllæg til anlægsbevilling
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Kent Max Magelund (A)
718 Orientering om Ankestyrelsens statistikker 2018
Del dette dagsordenpunkt
 1. Steen Andersen (Ø)
719 Opkvalificering af sagsbehandling i handicapsagerne
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kent Max Magelund (A)
 2. Mødesalen
 3. Kent Max Magelund (A)
 4. Steen Andersen (Ø)
 5. Mødesalen
 6. Vagn Kjær-Hansen (F)
 7. Mødesalen
 8. Per Jensen (A)
 9. Mødesalen
 10. Steen Andersen (Ø)
720 Beslutning om anlægsbevilling vedrørende Træningscenter Brøndby, toiletter
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
721 Beslutning om tillægsbevilling vedr. midler til bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord.
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kent Max Magelund (A)
722 Beslutning om tillægsbevilling til den regionale uddannelsespulje 2019
Del dette dagsordenpunkt
723 Beslutning om tillægsbevilling til projekt Alle Skal Med
Del dette dagsordenpunkt
 1. Steen Andersen (Ø)
Åbent møde slutter
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kent Max Magelund (A)
 2. Mødesalen
 3. Webcast Finished
700 Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet 'Arealoverførsel fra matr.nr. 30 Brøndbyvester'
706 Beslutning om revision af lejeaftaler og tildeling af støtte efter Eliteidrætsloven til Brøndby Hallen
708 Beslutning om godkendelse af byggeregnskab i Tranemosegård, afd. Maglelund
709 Beslutning om godkendelse af forslag til Lokalplan 149 - Produktionshus og Eventhal Priorparken
716 Lokalplan 249 og Kommuneplantillæg nr. 20 – Boliger ved Banemarksvej – endelig vedtagelse
717 Kirkebjerg Parkvej, beslutning om tilllæg til anlægsbevilling
720 Beslutning om anlægsbevilling vedrørende Træningscenter Brøndby, toiletter
Photograph of Steen Andersen (Ø)
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Enhedslisten - De Rød-Grønne
Photograph of Per Jensen (A)
Formand for Social- og Sundhedsudvalget og medlem af Kulturudvalget
Socialdemokratiet
Photograph of Vagn Kjær-Hansen (F)
Formand for Teknik- og Miljøudvalget
SF -Socialistisk Folkeparti
Photograph of Kent Max Magelund (A)
Borgmester og formand for Økonomiudvalget
Socialdemokratiet
Photograph of Allan Runager
2. viceborgmester - Medlem af Økonomiudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget
Dansk Folkeparti (O)