Kommunalbestyrelsesmøde Onsdag den 26. februar 2020, kl. 17 - ons, 26. feb 2020 - 17.00 - Brøndby Web TV

Kommunalbestyrelsesmøde Onsdag den 26. februar 2020, kl. 17
ons, 26. feb 2020 - 17.00 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 
Til starten
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kent Max Magelund (A)
Velkomst og sang
Del dette dagsordenpunkt
 1. Vagn Kjær-Hansen (F)
 2. Mødesalen
 3. Kent Max Magelund (A)
733 Orientering om kommende temamøder og ex.ord. møder i Kommunalbestyrelsen
Del dette dagsordenpunkt
734 Beslutning om ændring af styrelsesvedtægten for Brøndby Kommune
Del dette dagsordenpunkt
735 Beslutning om indstilling af formand for og udpegning af medlemmer af Beboerklagenævnet for perioden 1. april 2020 til 31. marts 2024
Del dette dagsordenpunkt
736 Beslutning om indstilling af formand for og udpegning af medlemmer af Huslejenævnet for perioden 1. april 2020 til 31. marts 2024
Del dette dagsordenpunkt
737 Beslutning om udpegning af medlemmer til Ungdoms- og musikskolebestyrelsen for indeværende kommunale valgperiode
Del dette dagsordenpunkt
738 § 17, stk. 4-udvalg - nyt medlem for resten af valgperioden
Del dette dagsordenpunkt
739 Kommunalpolitisk Topmøde, KL - ny delegeret for resten af valgperioden
Del dette dagsordenpunkt
740 Beslutning om udmøntning af lov- og cirkulæreprogram i budget 2020
Del dette dagsordenpunkt
741 Orientering om CO2-kompensation ved kommunale flyrejser
Del dette dagsordenpunkt
 1. Vagn Kjær-Hansen (F)
 2. Kent Max Magelund (A)
 3. Steen Andersen (Ø)
 4. Kent Max Magelund (A)
 5. Steen Andersen (Ø)
 6. Vagn Kjær-Hansen (F)
 7. Steen Andersen (Ø)
 8. Vagn Kjær-Hansen (F)
 9. Steen Andersen (Ø)
 10. Vagn Kjær-Hansen (F)
 11. Steen Andersen (Ø)
 12. Vagn Kjær-Hansen (F)
 13. Steen Andersen (Ø)
 14. Mødesalen
 15. Kent Max Magelund (A)
742 Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Køb af ejendommen "Lionslund
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
743 Beslutning om ændring af bestyrelsens sammensætning i Brøndby Hallen
Del dette dagsordenpunkt
744 Godkendelse af indfrielse af jordrentedeklaration Mosebjergvej 1
Del dette dagsordenpunkt
745 Godkendelse af udvidelse af kolletiv råderet i Brøndbyernes Andelsboligforening, afd. 1
Del dette dagsordenpunkt
746 Beslutning om svar på høring af Movias Mobilitetsplan 2020
Del dette dagsordenpunkt
747 Beslutning om vision, fokusområder og målsætninger for udviklingsplan for Sportsbyen i Brøndby samt godkendelse af foranalyse med anbefalinger til udviklingsplanen.
Del dette dagsordenpunkt
 1. Steen Andersen (Ø)
 2. Mødesalen
 3. Vagn Kjær-Hansen (F)
748 Beslutning om høringssvar til afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for vindmøllepark ved Aflandshage
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
749 Beslutning om "Kommissorium for analyse af fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet
Del dette dagsordenpunkt
 1. Vagn Kjær-Hansen (F)
750 Beslutning om endelig vedtagelse af Brøndby Kommunes spildevandsplan 2019
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Vagn Kjær-Hansen (F)
751 Lukning af børnehuset Klydebo.
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
752 Orientering om projektbevilling til "Flere pædagoger i vuggestuen
Del dette dagsordenpunkt
 1. Steen Andersen (Ø)
 2. Mødesalen
 3. DIr. Børn, Kultur & Idræt
 4. Mødesalen
 5. Steen Andersen (Ø)
 6. Mødesalen
 7. Vagn Kjær-Hansen (F)
 8. Mødesalen
 9. Hajg Zanazanian (A)
753 Godkendelse af udkast til Handicap- og psykiatripolitik 2020 - 2022
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Per Jensen (A)
 3. Mødesalen
 4. Steen Andersen (Ø)
 5. Mødesalen
 6. Mette Engelbrecht (V)
 7. Mødesalen
 8. Mette Aabrink (A)
 9. Mødesalen
754 Beslutning om anlægsbevilling vedrørende Nygårds Plads, nyt gulv og 2 ovne i storkøkken
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kent Max Magelund (A)
 2. Mødesalen
 3. Kent Max Magelund (A)
755 Beslutning om tillægsbevilling til projekt Flere Skal Med 2
Del dette dagsordenpunkt
756 Beslutning om tillægsbevilling i forbindelse med tilskud fra pulje med nye muligheder for jobrotation
Del dette dagsordenpunkt
757 Beslutning om tillægsbevilling i forbindelse med tilskud fra pulje til grundforløb til erhvervsuddannelse
Del dette dagsordenpunkt
758 Beslutning om tillægsbevilling i forbindelse med tilskud fra Den regionale uddannelsespulje for jobparate kontanthjælpsmodtagere
Del dette dagsordenpunkt
759 Beslutning om tillægsbevilling i forbindelse med tilskud fra pulje til opkvalificering inden for mangelområder
Del dette dagsordenpunkt
Åbent møde slutter
Del dette dagsordenpunkt
 1. Webcast Finished
742 Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Køb af ejendommen "Lionslund
743 Beslutning om ændring af bestyrelsens sammensætning i Brøndby Hallen
744 Godkendelse af indfrielse af jordrentedeklaration Mosebjergvej 1
745 Godkendelse af udvidelse af kolletiv råderet i Brøndbyernes Andelsboligforening, afd. 1
747 Beslutning om vision, fokusområder og målsætninger for udviklingsplan for Sportsbyen i Brøndby samt godkendelse af foranalyse med anbefalinger til udviklingsplanen.
751 Lukning af børnehuset Klydebo.
754 Beslutning om anlægsbevilling vedrørende Nygårds Plads, nyt gulv og 2 ovne i storkøkken
Foto af Mette Aabrink (A)
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget og Beskæftigelsesudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Steen Andersen (Ø)
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Enhedslisten - De Rød-Grønne
Foto af Mette Engelbrecht (V)
Medlem af Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget
Venstre, Danmarks Liberale Parti
Foto af Per Jensen (A)
Formand for Social- og Sundhedsudvalget og medlem af Kulturudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Vagn Kjær-Hansen (F)
Formand for Teknik- og Miljøudvalget
SF -Socialistisk Folkeparti
Foto af Kent Max Magelund (A)
Borgmester og formand for Økonomiudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Hajg Zanazanian (A)
1. viceborgmester, medlem af Social- og Sundhedsudvalget og Kulturudvalget
Socialdemokratiet