Kommunalbestyrelsesmøde Onsdag den 9. december 2020, kl. 17 - ons, 9. dec 2020 - 17.00 - Brøndby Web TV

Kommunalbestyrelsesmøde Onsdag den 9. december 2020, kl. 17
ons, 9. dec 2020 - 17.00 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 
Til starten
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kent Max Magelund (A)
Velkomst
Del dette dagsordenpunkt
991 Orientering om kommende temamøder og ex.ord. møder i Kommunalbestyrelsen
Del dette dagsordenpunkt
992 Beslutning om udpegning af nyt sagkyndigt medlem til Bevillingsnævnet for resten af valgperioden
Del dette dagsordenpunkt
993 Orientering om borgernes adgang til at se egne sager i Borgerblikket
Del dette dagsordenpunkt
 1. Vagn Kjær-Hansen (F)
994 Forslag fra B.Ø.F om at modtage flygtningebørn fra den græske flygtningelejr Moria
Del dette dagsordenpunkt
 1. Said Mo El Idrissi (B)
 2. Steen Andersen (Ø)
 3. Kent Max Magelund (A)
995 Beslutning om samlet budgetopfølgning pr. 30. september 2020, Brøndby Kommune
Del dette dagsordenpunkt
996 Beslutning om at godkende Vestforbrændingens låneramme 2021
Del dette dagsordenpunkt
997 Beslutning om opnormering af HR-afdelingen
Del dette dagsordenpunkt
998 Godkendelse af kommunegaranti PAB, afd. 8
Del dette dagsordenpunkt
999 Godkendelse af kommunegaranti Brøndby almennyttige Boligselskab, afd. Rheumpark
Del dette dagsordenpunkt
1000 Godkendelse af skema A for renovering af højhus i Brøndby Boligselskab, afd. 605 Ulsøparken
Del dette dagsordenpunkt
 1. Vagn Kjær-Hansen (F)
 2. Michael Buch Barnes (A)
 3. Kent Max Magelund (A)
1001 Godkendelse af Skema A for renovering af højhus i Brøndby Boligselskab, afd. 606 Hallingparken
Del dette dagsordenpunkt
1002 Godkendelse af skema A for renovering af højhuse i Brøndby Boligselskab, afd. 607 Hallingparken
Del dette dagsordenpunkt
1003 Godkendelse af skema A for renovering af højhuse i Tranemosegård, afd. T13 Silergården
Del dette dagsordenpunkt
1004 Godkendelse af Skema A for helhedsplan Tranemosegård, afd. 6 Moserne
Del dette dagsordenpunkt
1005 Godkendelse af skema A for helhedsplan Brøndby Boligselskab, afd. 601 Kirkebjerg
Del dette dagsordenpunkt
1006 Godkendelse af skema B for demonstrationsprojekt om solcelleanlæg i Tranemosegård, afd. Silergården
Del dette dagsordenpunkt
1007 Godkendelse af køkkenudskiftning Brøndby Boligselskab, afd. Kirkebjerg
Del dette dagsordenpunkt
1008 Beslutning om Klimaplan for regn og hav 2021, Stormflodsdelen - forslag til godkendelse inden høring
Del dette dagsordenpunkt
1009 Godkendelse af anlægsregnskab - beholdere til indsamling af genanvendelige materialer, etageboliger
Del dette dagsordenpunkt
1010 Beslutning om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 2 og lokalplan 242 for Kirkebjerg Stationsforplads
Del dette dagsordenpunkt
 1. Vagn Kjær-Hansen (F)
 2. Kent Max Magelund (A)
1011 Beslutning om vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr 5 og lokalplan 248, Park Allé 235, dagligvarebutik og boliger
Del dette dagsordenpunkt
1012 Beslutning om opnormering af byggesagsområdet
Del dette dagsordenpunkt
1013 Beslutning om etablering af kommunal parkeringskontrol i Brøndby Kommune
Del dette dagsordenpunkt
 1. Said Mo El Idrissi (B)
 2. Vagn Kjær-Hansen (F)
 3. Steen Andersen (Ø)
 4. Said Mo El Idrissi (B)
 5. Mette Aabrink (A)
 6. Allan Runager
 7. Kent Max Magelund (A)
 8. Vagn Kjær-Hansen (F)
 9. Michael Buch Barnes (A)
 10. Per Jensen (A)
 11. Steen Andersen (Ø)
 12. Kent Max Magelund (A)
 13. Finn Andersen (A)
 14. Kent Max Magelund (A)
1014 Beslutning om godkendelse af HOFORs priser for vand og spildevand 2021
Del dette dagsordenpunkt
1015 Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 251, Kirkebjerg Parkvej 14-20.
Del dette dagsordenpunkt
 1. Steen Andersen (Ø)
 2. Kent Max Magelund (A)
1016 Beslutning om forslag til lokalplan 252 Brøndbyvester Skole - Tornehøj, kommuneplantillæg nr. 6 og miljøscreening
Del dette dagsordenpunkt
 1. Vagn Kjær-Hansen (F)
 2. Finn Andersen (A)
 3. Kent Max Magelund (A)
1017 Beslutning om igangsættelse af ny lokalplan for et område ved Tranehaven til ny daginstitution samt beslutning om særlig profil for to daginstitutioner
Del dette dagsordenpunkt
 1. Steen Andersen (Ø)
 2. Hajg Zanazanian (A)
 3. Kent Max Magelund (A)
1018 Beslutning om tillægsbevilling til indkøb af infoboks (Strandboksen) til Fremtidens Brøndby Strand
Del dette dagsordenpunkt
1019 Beslutning om godkendelse af Beredskabsplan - Hvis omsorgen svigter
Del dette dagsordenpunkt
1020 Beslutning om justering af kravspecifikation for private dagtilbud og pasningsordninger
Del dette dagsordenpunkt
1021 Beslutning om godkendelse af årsregnskab 2019 - Vestbad
Del dette dagsordenpunkt
1022 Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet for projektet Pavilloner til Boligerne Brøndbyøstervej
Del dette dagsordenpunkt
1023 Beslutning om anlægsbevilling til udskiftning af elektroniske låse og døre på Ældrecenter Æblehaven
Del dette dagsordenpunkt
1024 Beslutning om bevægelses- og træningsområde på Brøndby Strand Skole
Del dette dagsordenpunkt
 1. Said Mo El Idrissi (B)
 2. Kent Max Magelund (A)
 3. Arno Hurup Christiansen (A)
 4. Kent Max Magelund (A)
1025 Beslutning om forlængelse af tilsagnsperiode for Flere skal med 2
Del dette dagsordenpunkt
1026 Beslutning om tillægsbevilling i forbindelse med ekstra tilskud fra puljen til indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere
Del dette dagsordenpunkt
1027 Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 254 og kommuneplantillæg 3 for Ældrecentret Vesterled
Del dette dagsordenpunkt
1028 Beslutning om projektforslag og anlægsbevilling vedr. Plejecenter Vesterled
Del dette dagsordenpunkt
Åbent møde slutter
Del dette dagsordenpunkt
996 Beslutning om at godkende Vestforbrændingens låneramme 2021
999 Godkendelse af kommunegaranti Brøndby almennyttige Boligselskab, afd. Rheumpark
1000 Godkendelse af skema A for renovering af højhus i Brøndby Boligselskab, afd. 605 Ulsøparken
1001 Godkendelse af Skema A for renovering af højhus i Brøndby Boligselskab, afd. 606 Hallingparken
1002 Godkendelse af skema A for renovering af højhuse i Brøndby Boligselskab, afd. 607 Hallingparken
1003 Godkendelse af skema A for renovering af højhuse i Tranemosegård, afd. T13 Silergården
1004 Godkendelse af Skema A for helhedsplan Tranemosegård, afd. 6 Moserne
1005 Godkendelse af skema A for helhedsplan Brøndby Boligselskab, afd. 601 Kirkebjerg
1006 Godkendelse af skema B for demonstrationsprojekt om solcelleanlæg i Tranemosegård, afd. Silergården
1007 Godkendelse af køkkenudskiftning Brøndby Boligselskab, afd. Kirkebjerg
1010 Beslutning om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 2 og lokalplan 242 for Kirkebjerg Stationsforplads
1011 Beslutning om vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr 5 og lokalplan 248, Park Allé 235, dagligvarebutik og boliger
1015 Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 251, Kirkebjerg Parkvej 14-20.
1016 Beslutning om forslag til lokalplan 252 Brøndbyvester Skole - Tornehøj, kommuneplantillæg nr. 6 og miljøscreening
1017 Beslutning om igangsættelse af ny lokalplan for et område ved Tranehaven til ny daginstitution samt beslutning om særlig profil for to daginstitutioner
1018 Beslutning om tillægsbevilling til indkøb af infoboks (Strandboksen) til Fremtidens Brøndby Strand
1022 Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet for projektet Pavilloner til Boligerne Brøndbyøstervej
1023 Beslutning om anlægsbevilling til udskiftning af elektroniske låse og døre på Ældrecenter Æblehaven
1024 Beslutning om bevægelses- og træningsområde på Brøndby Strand Skole
1027 Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 254 og kommuneplantillæg 3 for Ældrecentret Vesterled
1028 Beslutning om projektforslag og anlægsbevilling vedr. Plejecenter Vesterled
Foto af Mette Aabrink (A)
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget og Beskæftigelsesudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Finn Andersen (A)
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget samt Idræt- og Fritidsudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Steen Andersen (Ø)
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Enhedslisten - De Rød-Grønne
Foto af Michael Buch Barnes (A)
Formand for Idræts- og Fritidsudvalget og medlem af Kulturudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Arno Hurup Christiansen (A)
Formand for Børneudvalget og medlem af Økonomiudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Said Mo El Idrissi (B)
Medlem af Idræts- og Fritidsudvalget
Radikale Venstre
Foto af Per Jensen (A)
Formand for Social- og Sundhedsudvalget og medlem af Kulturudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Vagn Kjær-Hansen (F)
Formand for Teknik- og Miljøudvalget
SF -Socialistisk Folkeparti
Foto af Kent Max Magelund (A)
Borgmester og formand for Økonomiudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Allan Runager
2. viceborgmester - Medlem af Økonomiudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget
Dansk Folkeparti (O)
Foto af Hajg Zanazanian (A)
1. viceborgmester, medlem af Social- og Sundhedsudvalget og Kulturudvalget
Socialdemokratiet