Kommunalbestyrelsesmøde Onsdag den 10. november 2020, kl. 17 - tir, 10. nov 2020 - 16.34 - Brøndby Web TV

Kommunalbestyrelsesmøde Onsdag den 10. november 2020, kl. 17
tir, 10. nov 2020 - 16.34 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 
Til starten
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Mødesalen
 3. Kommunalbestyrelsen
 4. Kent Max Magelund (A)
Velkomst og sang
Del dette dagsordenpunkt
 1. Musik
 2. Mødesalen
 3. Kent Max Magelund (A)
974 Orientering om kommende temamøder og ex.ord. møder i Kommunalbestyrelsen
Del dette dagsordenpunkt
 1. Per Jensen (A)
 2. Kent Max Magelund (A)
975 Orientering om at Brøndby Kommune følger KLs anbefaling om at ophæve sagen mod KMD
Del dette dagsordenpunkt
976 Beslutning om godkendelse af revideret budget 2020 for Brøndby Hallen
Del dette dagsordenpunkt
977 Beslutning om godkendelse af Brøndby Hallens budget 2021
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
978 Beslutning om garantistillelse for lån for anlægsinvestering på baggrund af kreditvurdering
Del dette dagsordenpunkt
979 Beslutning om godkendelse af kommunens revision
Del dette dagsordenpunkt
 1. Allan Runager
 2. Mødesalen
 3. Allan Runager
 4. Kent Max Magelund (A)
 5. Mødesalen
 6. Vagn Kjær-Hansen (F)
 7. Mødesalen
 8. Personalechef
 9. Kommunaldirektør
 10. Mødesalen
 11. Allan Runager
 12. Mødesalen
 13. Kent Max Magelund (A)
980 Beslutning om vedtagelse af den risikobaserede dimensionering, RBD 2021+ for Hovedstadens Beredskab
Del dette dagsordenpunkt
981 Beslutning om gebyr for virksomheders brug af genbrugsstationer (budget 2021)
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
982 Beslutning om vejnavneændring fra Brøndby Haveby Afd. 4 til Stjernestien
Del dette dagsordenpunkt
983 Beslutning om Supercykelstierne "Park Allé ruten og "Rødovre Avedøre Holme Ruten" til budgetforslaget 2024
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kent Max Magelund (A)
984 Beslutning om forhøjelse af budget til projekt vedr. øget fremkommelighed buslinje 500S - Anlægsbevilling
Del dette dagsordenpunkt
 1. Vagn Kjær-Hansen (F)
 2. Mødesalen
 3. Arno Hurup Christiansen (A)
 4. Mødesalen
985 Orientering om vedligehold af kommunens broer
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kent Max Magelund (A)
 2. Vagn Kjær-Hansen (F)
 3. Mødesalen
 4. Michael Buch Barnes (A)
 5. Mødesalen
 6. Vagn Kjær-Hansen (F)
 7. Mødesalen
 8. Kent Max Magelund (A)
986 Beslutning om suspendering af det videre arbejde med Velfærdsalliancen mellem Dansk Boldspils Union og Brøndby Kommune
Del dette dagsordenpunkt
 1. Allan Runager
 2. Kent Max Magelund (A)
 3. Mødesalen
 4. Kent Max Magelund (A)
987 Beslutning om tillægsbevilling til udskiftning af fælleskøkkener på Ældrecenter Nygårds Plads
Del dette dagsordenpunkt
Åbent møde slutter
Del dette dagsordenpunkt
 1. Webcast Finished
976 Beslutning om godkendelse af revideret budget 2020 for Brøndby Hallen
977 Beslutning om godkendelse af Brøndby Hallens budget 2021
982 Beslutning om vejnavneændring fra Brøndby Haveby Afd. 4 til Stjernestien
983 Beslutning om Supercykelstierne "Park Allé ruten og "Rødovre Avedøre Holme Ruten" til budgetforslaget 2024
987 Beslutning om tillægsbevilling til udskiftning af fælleskøkkener på Ældrecenter Nygårds Plads
Foto af Michael Buch Barnes (A)
Formand for Idræts- og Fritidsudvalget og medlem af Kulturudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Arno Hurup Christiansen (A)
Formand for Børneudvalget og medlem af Økonomiudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Per Jensen (A)
Formand for Social- og Sundhedsudvalget og medlem af Kulturudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Vagn Kjær-Hansen (F)
Formand for Teknik- og Miljøudvalget
SF -Socialistisk Folkeparti
Foto af Kent Max Magelund (A)
Borgmester og formand for Økonomiudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Allan Runager
2. viceborgmester - Medlem af Økonomiudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget
Dansk Folkeparti (O)