Kommunalbestyrelsesmøde Onsdag den 21. oktober 2020, kl. 17 - ons, 21. okt 2020 - 16.52 - Brøndby Web TV

Kommunalbestyrelsesmøde Onsdag den 21. oktober 2020, kl. 17
ons, 21. okt 2020 - 16.52 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 
Til starten
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Kent Max Magelund (A)
Velkomst
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Kent Max Magelund (A)
952 Orientering om kommende temamøder og ex.ord. møder i Kommunalbestyrelsen
Del dette dagsordenpunkt
 1. Vagn Kjær-Hansen (F)
 2. Kent Max Magelund (A)
953 Orientering om ændringer i vederlagsbekendtgørelsen pr. 15. oktober 2020
Del dette dagsordenpunkt
954 Samlet budgetopfølgning pr. 31. juli 2020, Brøndby Kommune
Del dette dagsordenpunkt
955 Orientering om styringsdialogen med de almene boligorganisationer 2019
Del dette dagsordenpunkt
956 Godkendelse af Brøndby Boligselskabs afhændelse af erhvervsbygningen Nygårds Plads 1A - 1H
Del dette dagsordenpunkt
957 Godkendelse af låneoptagelse til kloakrenoveringsprojekt AAB afd. 53
Del dette dagsordenpunkt
958 Beslutning om godkendelse af øget budget til julegave til medarbejderne
Del dette dagsordenpunkt
959 Beslutning om udvikling af Aktivt ejerskab
Del dette dagsordenpunkt
960 Beslutning om revideret proces og organisering Fremtidens Brøndby Strand - anlægsbevillling
Del dette dagsordenpunkt
961 Beslutning om forslag til strategisk udviklingsplan for Sportsbyen og kommuneplantillæg nr. 4 samt tilhørende miljøscreening
Del dette dagsordenpunkt
962 Beslutning om vedtagelse af forslag til lokalplan 251, Kirkebjerg Parkvej 14-20
Del dette dagsordenpunkt
 1. Steen Andersen (Ø)
 2. Kent Max Magelund (A)
 3. Vagn Kjær-Hansen (F)
 4. Kent Max Magelund (A)
963 Beslutning vedr. buslinje 200S, eventuelt BRT-projekt
Del dette dagsordenpunkt
964 Godkendelse af Kvalitetsrapport 2019
Del dette dagsordenpunkt
 1. Arno Hurup Christiansen (A)
965 Godkendelse af uopsigelighedsperiode i lejekontrakt for byggelegepladsen på Højkær
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kent Max Magelund (A)
966 Beslutning om godkendelse af regnskaber for aftenskolernes voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven
Del dette dagsordenpunkt
967 Beslutning om godkendelse af Rammeaftale 2021 -2022 samt afrapporteringer på de centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen
Del dette dagsordenpunkt
968 Orientering om Danmarkskortet og statistik fra Ankestyrelsen 2019
Del dette dagsordenpunkt
969 Beslutning om socialtandpleje - ny lovgivning samt ændring af tilbuddet "Børsterne
Del dette dagsordenpunkt
970 Beslutning om tillægsbevilling i forbindelse med ekstra tilskud fra Den Regionale Uddannelsespulje
Del dette dagsordenpunkt
Åbent møde slutter
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Webcast Finished
956 Godkendelse af Brøndby Boligselskabs afhændelse af erhvervsbygningen Nygårds Plads 1A - 1H
960 Beslutning om revideret proces og organisering Fremtidens Brøndby Strand - anlægsbevillling
962 Beslutning om vedtagelse af forslag til lokalplan 251, Kirkebjerg Parkvej 14-20
965 Godkendelse af uopsigelighedsperiode i lejekontrakt for byggelegepladsen på Højkær