Kommunalbestyrelsesmøde Onsdag den 11. marts 2020, kl. 17 - ons, 11. mar 2020 - 17.00 - Brøndby Web TV

Kommunalbestyrelsesmøde Onsdag den 11. marts 2020, kl. 17
ons, 11. mar 2020 - 17.00 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 
Til starten
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kent Max Magelund (A)
Velkomst og sang
Del dette dagsordenpunkt
 1. Musik
 2. Mødesalen
 3. Kommunalbestyrelsen
 4. Musik
 5. Kent Max Magelund (A)
769 Orientering om kommende temamøder og ex.ord. møder i Kommunalbestyrelsen
Del dette dagsordenpunkt
770 Beslutning om ændring af styrelsesvedtægten for Brøndby Kommune - 2. behandling
Del dette dagsordenpunkt
771 Beslutning om offentliggørelse af vederlag for 2019 til Kommunalbestyrelsens medlemmer og ansatte i den kommunale administration
Del dette dagsordenpunkt
772 Beslutning om godkendelse af Budgetnotat 1, grundlag for budgetforslag 2021-2024
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mette Engelbrecht (V)
773 Orientering om regeringens udspil til en ny udligningsreform
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kent Max Magelund (A)
774 Beslutning om anlægsbevilling til udbygning af lysleder i kommunen
Del dette dagsordenpunkt
775 Beslutning om at træde ud af Taxinævnet med henblik på nedlæggelse af nævnet
Del dette dagsordenpunkt
776 Disponering af ekstraordinært råderum på anlægsrammen i 2020 - anlægsbevilling
Del dette dagsordenpunkt
 1. Vagn Kjær-Hansen (F)
 2. Kent Max Magelund (A)
 3. Vagn Kjær-Hansen (F)
777 Godkendelse af revideret deklaration om udlejning af kollegieboligerne Brøndbyøster Boulevard 22
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kent Max Magelund (A)
 2. Steen Andersen (Ø)
 3. Kent Max Magelund (A)
 4. Teknisk direktør
 5. Kent Max Magelund (A)
 6. Said Mo El Idrissi (B)
 7. Kent Max Magelund (A)
 8. Teknisk direktør
 9. Kent Max Magelund (A)
 10. Steen Andersen (Ø)
 11. Kent Max Magelund (A)
 12. Mette Engelbrecht (V)
 13. Kent Max Magelund (A)
 14. Said Mo El Idrissi (B)
 15. Kent Max Magelund (A)
 16. Vagn Kjær-Hansen (F)
 17. Kent Max Magelund (A)
 18. Mette Engelbrecht (V)
 19. Kent Max Magelund (A)
 20. Finn Andersen (A)
 21. Kent Max Magelund (A)
 22. Steen Andersen (Ø)
 23. Kent Max Magelund (A)
 24. Mette Engelbrecht (V)
 25. Kent Max Magelund (A)
 26. Steen Andersen (Ø)
 27. Kent Max Magelund (A)
 28. Mødesalen
 29. Kent Max Magelund (A)
778 Beslutning om igangsættelse af § 23c-høring i forbindelse med udvidelse af Brøndbyvester Skole
Del dette dagsordenpunkt
779 Beslutning om forslag til kommuneplantillæg 2 og lokalplan 242 for Kirkebjerg Stationsforplads, miljøscreening samt opklassificering af Lyngtoftevej.
Del dette dagsordenpunkt
780 Beslutning om forslag til Kommuneplantillæg 1 og Lokalplan 244 for boliger på Søndre Ringvej 33A til offentlig høring
Del dette dagsordenpunkt
781 Beslutning om ny privat fællesvej som skal sikre vejadgang til nye boliger i Kirkebjerg
Del dette dagsordenpunkt
782 Beslutning om principper for dispensation fra tilslutningspligten til fjernvarme og naturgas
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Kommunaldirektør
 3. Kent Max Magelund (A)
 4. Mødesalen
 5. Vagn Kjær-Hansen (F)
 6. Kent Max Magelund (A)
783 Beslutning om dispensation fra tilslutningspligten til naturgasnettet
Del dette dagsordenpunkt
784 Orientering om arbejdet med busnet 2025 samt beslutning om midler hertil
Del dette dagsordenpunkt
785 Orientering om status for arbejdet med øget fremkommelighed for buslinje 500S
Del dette dagsordenpunkt
 1. Arno Hurup Christiansen (A)
 2. Kent Max Magelund (A)
 3. Said Mo El Idrissi (B)
 4. Kent Max Magelund (A)
 5. Teknisk direktør
 6. Said Mo El Idrissi (B)
 7. Kent Max Magelund (A)
 8. Teknisk direktør
 9. Kent Max Magelund (A)
 10. Teknisk direktør
 11. Kent Max Magelund (A)
 12. Vagn Kjær-Hansen (F)
 13. Kent Max Magelund (A)
 14. Michael Buch Barnes (A)
 15. Kent Max Magelund (A)
 16. Said Mo El Idrissi (B)
 17. Kent Max Magelund (A)
 18. Vagn Kjær-Hansen (F)
 19. Kent Max Magelund (A)
 20. Arno Hurup Christiansen (A)
 21. Kent Max Magelund (A)
786 Socialstyrelsen - Indsatsteam overgreb
Del dette dagsordenpunkt
 1. Steen Andersen (Ø)
787 Beslutning om AOF Brøndbys 2018 regnskab vedrørende modtaget tilskud til voksenundervisning inden for folkeoplysningsområdet
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kent Max Magelund (A)
788 Beslutning om indgåelse af Velfærdsalliance med Dansk Boldspils Union (DBU) fra 15.03.2020 til 14.03.2023
Del dette dagsordenpunkt
789 Beslutning om administrativ opnormering, Handicap, Psykiatri og Misbrug - tillægsbevilling
Del dette dagsordenpunkt
790 Beslutning om tillægsbevilling i forbindelse med tilskud fra Den Regionale Uddannelsespulje for dagpengemodtagere
Del dette dagsordenpunkt
791 Beslutning om tillægsbevilling: Permanentgørelse af Business Cases
Del dette dagsordenpunkt
Åbent møde slutter
Del dette dagsordenpunkt
 1. Webcast Finished
777 Godkendelse af revideret deklaration om udlejning af kollegieboligerne Brøndbyøster Boulevard 22
778 Beslutning om igangsættelse af § 23c-høring i forbindelse med udvidelse af Brøndbyvester Skole
779 Beslutning om forslag til kommuneplantillæg 2 og lokalplan 242 for Kirkebjerg Stationsforplads, miljøscreening samt opklassificering af Lyngtoftevej.
780 Beslutning om forslag til Kommuneplantillæg 1 og Lokalplan 244 for boliger på Søndre Ringvej 33A til offentlig høring
781 Beslutning om ny privat fællesvej som skal sikre vejadgang til nye boliger i Kirkebjerg
Foto af Finn Andersen (A)
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget samt Idræt- og Fritidsudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Steen Andersen (Ø)
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Enhedslisten - De Rød-Grønne
Foto af Michael Buch Barnes (A)
Formand for Idræts- og Fritidsudvalget og medlem af Kulturudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Arno Hurup Christiansen (A)
Formand for Børneudvalget og medlem af Økonomiudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Mette Engelbrecht (V)
Medlem af Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget
Venstre, Danmarks Liberale Parti
Foto af Said Mo El Idrissi (B)
Medlem af Idræts- og Fritidsudvalget
Radikale Venstre
Foto af Vagn Kjær-Hansen (F)
Formand for Teknik- og Miljøudvalget
SF -Socialistisk Folkeparti
Foto af Kent Max Magelund (A)
Borgmester og formand for Økonomiudvalget
Socialdemokratiet