Kommunalbestyrelsesmøde Onsdag den 13. maj 2020, kl. 17 - ons, 13. maj 2020 - 17.00 - Brøndby Web TV

Kommunalbestyrelsesmøde Onsdag den 13. maj 2020, kl. 17
ons, 13. maj 2020 - 17.00 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 

På grund af Covid-19 situationen blev Kommunalbestyrelsesmødet den 13. maj 2020 afholdt som virtuelt møde og efterfølgende gjort tilgængeligt fra arkivet.

Til starten
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kent Max Magelund (A)
Velkomst
Del dette dagsordenpunkt
830 Orientering om kommende temamøder og ex.ord. møder i Kommunalbestyrelsen
Del dette dagsordenpunkt
831 Orientering om midtvejsevaluering af arbejdet i Kommunalbestyrelsen
Del dette dagsordenpunkt
832 Beslutning om vedtagelse af strategi Brøndby 2030
Del dette dagsordenpunkt
 1. Allan Runager
 2. Per Jensen (A)
 3. Kent Max Magelund (A)
 4. Hajg Zanazanian (A)
 5. Michael Buch Barnes (A)
 6. Allan Runager
 7. Vagn Kjær-Hansen (F)
 8. Kent Max Magelund (A)
 9. Tom Bech Fredriksen (O)
 10. Steen Andersen (Ø)
 11. Kent Max Magelund (A)
833 Orientering om befolkningsprognose for Brøndby Kommune 2020
Del dette dagsordenpunkt
 1. Michael Buch Barnes (A)
 2. Kent Max Magelund (A)
 3. Per Jensen (A)
 4. Kent Max Magelund (A)
834 Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Forsikrings- og risikostyringspulje 2018-2019
Del dette dagsordenpunkt
835 Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - IT- og digitaliseringspulje 2019
Del dette dagsordenpunkt
836 Orientering om Hovedstadens Beredskabs årsberetning og regnskab 2019
Del dette dagsordenpunkt
837 Godkendelse af skema A for demonstrationsprojekt om solcelleanlæg i Tranemosegård, afd. Silergården
Del dette dagsordenpunkt
838 Godkendelse af regnskab for Lejerbo, Brøndby for perioden 1. oktober 2018 - 30. september 2019
Del dette dagsordenpunkt
 1. Allan Runager
 2. Kent Max Magelund (A)
 3. Michael Buch Barnes (A)
 4. Kent Max Magelund (A)
839 Godkendelse af driftsbudget for 2020/21 for Lejerbo, Brøndby, afd. Æbleblomsten
Del dette dagsordenpunkt
840 Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Energispareprojekter i kommunale ejendomme
Del dette dagsordenpunkt
841 Beslutning om opstart af lokalplan 340 for Brøndby Strand Parkerne
Del dette dagsordenpunkt
 1. Vagn Kjær-Hansen (F)
 2. Kent Max Magelund (A)
842 Beslutning om fordeling af udgifter blandt grundejere ved istandsættelse af Tjørnevangen
Del dette dagsordenpunkt
843 Beslutning om fremme af projekt til Coop lagerterminal i Ragnesminde
Del dette dagsordenpunkt
 1. Vagn Kjær-Hansen (F)
 2. Kent Max Magelund (A)
844 Beslutning om høringssvar på Rødovre Strategi 2020
Del dette dagsordenpunkt
845 Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Trafiksikkerhedsforanstaltninger, cykelstier og fortove mv. 2018
Del dette dagsordenpunkt
846 Beslutning om etablering af permanent sekretariat til at understøtte den tværgående unge- og uddannelsesindsats
Del dette dagsordenpunkt
 1. Steen Andersen (Ø)
 2. Vagn Kjær-Hansen (F)
 3. Kent Max Magelund (A)
847 Beslutning om principper for udmøntning af midler til minimumsnormeringer i dagtilbud
Del dette dagsordenpunkt
 1. Steen Andersen (Ø)
 2. Vagn Kjær-Hansen (F)
 3. Michael Buch Barnes (A)
 4. Kent Max Magelund (A)
848 Beslutning om fritagelse for forældrebetaling for børn som begynder i dagtilbud eller SFO fra maj 2020
Del dette dagsordenpunkt
849 Beslutning om fritagelse for forældrebetaling, hvis man ikke benytter en anvist plads i perioden den 20. april til den 11. maj 2020
Del dette dagsordenpunkt
850 Beslutning om ændring af besøgsrestriktioner på plejecentre
Del dette dagsordenpunkt
852 Beslutning vedr. genåbning af bibliotekerne pr. 18. maj 2020
Del dette dagsordenpunkt
853 Beslutning om genåbning af skolerne for 6. - 10. klasse
Del dette dagsordenpunkt
 1. Per Jensen (A)
 2. Kent Max Magelund (A)
 3. Arno Hurup Christiansen (A)
 4. Hajg Zanazanian (A)
 5. Kent Max Magelund (A)
 6. Finn Andersen (A)
 7. Kent Max Magelund (A)
 8. Arno Hurup Christiansen (A)
854 Beslutning om tilpasning af rammer i dagtilbuddene som følge af nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen
Del dette dagsordenpunkt
 1. Michael Buch Barnes (A)
 2. Kent Max Magelund (A)
Åbent møde slutter
Del dette dagsordenpunkt
837 Godkendelse af skema A for demonstrationsprojekt om solcelleanlæg i Tranemosegård, afd. Silergården
839 Godkendelse af driftsbudget for 2020/21 for Lejerbo, Brøndby, afd. Æbleblomsten
841 Beslutning om opstart af lokalplan 340 for Brøndby Strand Parkerne
843 Beslutning om fremme af projekt til Coop lagerterminal i Ragnesminde
Foto af Finn Andersen (A)
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget samt Idræt- og Fritidsudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Steen Andersen (Ø)
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Enhedslisten - De Rød-Grønne
Foto af Michael Buch Barnes (A)
Formand for Idræts- og Fritidsudvalget og medlem af Kulturudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Arno Hurup Christiansen (A)
Formand for Børneudvalget og medlem af Økonomiudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Tom Bech Fredriksen (O)
Medlem af Børneudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Kulturudvalget
Dansk Folkeparti
Foto af Per Jensen (A)
Formand for Social- og Sundhedsudvalget og medlem af Kulturudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Vagn Kjær-Hansen (F)
Formand for Teknik- og Miljøudvalget
SF -Socialistisk Folkeparti
Foto af Kent Max Magelund (A)
Borgmester og formand for Økonomiudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Allan Runager
2. viceborgmester - Medlem af Økonomiudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget
Dansk Folkeparti (O)
Foto af Hajg Zanazanian (A)
1. viceborgmester, medlem af Social- og Sundhedsudvalget og Kulturudvalget
Socialdemokratiet