Kommunalbestyrelsesmøde onsdag den 10. juni 2020, kl. 17 - ons, 10. juni 2020 - 17.00 - Brøndby Web TV

Kommunalbestyrelsesmøde onsdag den 10. juni 2020, kl. 17
ons, 10. juni 2020 - 17.00 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 

På grund af Covid-19 situationen blev Kommunalbestyrelsesmødet den 10. juni 2020 afholdt som virtuelt møde og efterfølgende gjort tilgængeligt fra arkivet.

Til starten
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kent Max Magelund (A)
Velkomst
Del dette dagsordenpunkt
855 Meddelelser og orientering om kommende temamøder og ex. ord. møder i Kommunalbestyrelsen
Del dette dagsordenpunkt
856 Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2020, Brøndby Kommune
Del dette dagsordenpunkt
857 Beslutning om godkendelse af Budgetnotat 2, det administrative budgetgrundlag 2021-2024
Del dette dagsordenpunkt
858 Beslutning om udpegning af stedfortræder til fællesankenævnet (Skatte- og Vurderingsankenævn Københavns Vestegn) for perioden 1. juli - 31. december 2020
Del dette dagsordenpunkt
Optagelse af mødet starter ved punkt 859
Del dette dagsordenpunkt
859 Godkendelse af rammerne for en ny visuel identitet for Brøndby Kommune
Del dette dagsordenpunkt
 1. Steen Andersen (Ø)
 2. Vagn Kjær-Hansen (F)
 3. Kent Max Magelund (A)
 4. Michael Buch Barnes (A)
 5. Kent Max Magelund (A)
860 Godkendelse af forståelse med Brøndby Boligselskab om eventuel udvidelse af udlejningsaftale
Del dette dagsordenpunkt
 1. Vagn Kjær-Hansen (F)
 2. Kent Max Magelund (A)
861 Godkendelse af kriterier for opskrivning til kommunal boliganvisning
Del dette dagsordenpunkt
 1. Vagn Kjær-Hansen (F)
 2. Hajg Zanazanian (A)
 3. Vagn Kjær-Hansen (F)
 4. Peter Kjærsgaard Pedersen
 5. Michael Buch Barnes (A)
 6. Syed Aejaz Haider Bukhari (A)
 7. Kent Max Magelund (A)
862 Godkendelse af regnskab for Nygårdsparken for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2018
Del dette dagsordenpunkt
863 Orientering om status for arbejdet med Erhvervssservice under corona krisen
Del dette dagsordenpunkt
864 Energiområdet - status og fremtidige indsatsområder
Del dette dagsordenpunkt
865 Beslutning om regulativ for husholdningsaffald - endeligt regulativ
Del dette dagsordenpunkt
866 Beslutning om letbanen - oversigt over status samt mulige ekstraomkostninger
Del dette dagsordenpunkt
 1. Vagn Kjær-Hansen (F)
 2. Michael Buch Barnes (A)
 3. Per Jensen (A)
 4. Vagn Kjær-Hansen (F)
 5. Per Jensen (A)
 6. Kent Max Magelund (A)
867 Beslutning om principper for parkeringskontrol i Brøndby Kommune
Del dette dagsordenpunkt
 1. Vagn Kjær-Hansen (F)
 2. Syed Aejaz Haider Bukhari (A)
 3. Vagn Kjær-Hansen (F)
 4. Michael Buch Barnes (A)
 5. Vagn Kjær-Hansen (F)
 6. Steen Andersen (Ø)
 7. Vagn Kjær-Hansen (F)
 8. Hajg Zanazanian (A)
 9. Said Mo El Idrissi (B)
 10. Steen Andersen (Ø)
 11. Kent Max Magelund (A)
868 Beslutning om behandling af høringssvar fra forudgående høring vedr. udbygning af Brøndbyvester Skole
Del dette dagsordenpunkt
 1. Vagn Kjær-Hansen (F)
 2. Kent Max Magelund (A)
869 Beslutning om høringssvar til Hovedstadens Regionale Udviklingsplan
Del dette dagsordenpunkt
 1. Steen Andersen (Ø)
 2. Kent Max Magelund (A)
 3. Vagn Kjær-Hansen (F)
 4. Steen Andersen (Ø)
 5. Per Jensen (A)
 6. Kent Max Magelund (A)
870 Beslutning om anlægsbevilling til etablering af faglokaler på Brøndbyvester Skole
Del dette dagsordenpunkt
871 Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Børnehuset Kærdammen, udvidelse
Del dette dagsordenpunkt
872 Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Børne og skole området, udvidelser/nybyggeri
Del dette dagsordenpunkt
873 Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Skolerne, informationsteknologi
Del dette dagsordenpunkt
874 Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Infrastruktur for skolerne 2018-2020
Del dette dagsordenpunkt
875 Udvidelse af dagtilbudskapacitet omkring Kirkebjerg
Del dette dagsordenpunkt
876 Fremtidige principper for IT på skolerne
Del dette dagsordenpunkt
877 Børnehuset Silergård - ombygning og renovering
Del dette dagsordenpunkt
878 Beslutning om godkendelse af Folkeoplysningspolitikken 2020-2024
Del dette dagsordenpunkt
 1. Finn Andersen (A)
 2. Kent Max Magelund (A)
 3. Hajg Zanazanian (A)
 4. Steen Andersen (Ø)
 5. Kent Max Magelund (A)
879 Beslutning om Sommersjovs busture i 2020 skal afvikles pga. Corona situationen
Del dette dagsordenpunkt
 1. Hajg Zanazanian (A)
 2. Henrik Rademacher (O)
 3. Kent Max Magelund (A)
 4. Kent Max Magelund (A)
880 Beslutning vedrørende fortsættelse af de kommunale tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning og de folkeoplysende foreninger
Del dette dagsordenpunkt
881 Beslutning om at Handicap-og Psykiatripolitikken forlænges til 2023
Del dette dagsordenpunkt
882 Beslutning om styrket dialog og opsyn med kommunens nyttehaver – status og forankring
Del dette dagsordenpunkt
 1. Harun Muharemovic (A)
 2. Kent Max Magelund (A)
883 Beslutning om frigivelse af midler til besøgslempelser på ældrecentrene i forbindelse med COVID-19 - Tillægsbevilling
Del dette dagsordenpunkt
868 Beslutning om behandling af høringssvar fra forudgående høring vedr. udbygning af Brøndbyvester Skole
877 Børnehuset Silergård - ombygning og renovering
Foto af Finn Andersen (A)
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget samt Idræt- og Fritidsudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Steen Andersen (Ø)
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Enhedslisten - De Rød-Grønne
Foto af Michael Buch Barnes (A)
Formand for Idræts- og Fritidsudvalget og medlem af Kulturudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Syed Aejaz Haider Bukhari (A)
Formand for Kulturudvalget og medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Said Mo El Idrissi (B)
Medlem af Idræts- og Fritidsudvalget
Radikale Venstre
Foto af Per Jensen (A)
Formand for Social- og Sundhedsudvalget og medlem af Kulturudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Vagn Kjær-Hansen (F)
Formand for Teknik- og Miljøudvalget
SF -Socialistisk Folkeparti
Foto af Kent Max Magelund (A)
Borgmester og formand for Økonomiudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Harun Muharemovic (A)
Medlem af Børneudvalget samt Idræts- og Fritidsudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Henrik Rademacher (O)
Medlem af Idræts- og Fritidsudvalget
Dansk Folkeparti
Foto af Hajg Zanazanian (A)
1. viceborgmester, medlem af Social- og Sundhedsudvalget og Kulturudvalget
Socialdemokratiet