Kommunalbestyrelsesmøde Onsdag den 10. Februar 2021, kl. 17 - ons, 10. feb 2021 - 17.00 - Brøndby Web TV

Kommunalbestyrelsesmøde Onsdag den 10. Februar 2021, kl. 17
ons, 10. feb 2021 - 17.00 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 
Til starten
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kent Max Magelund (A)
Velkomst
Del dette dagsordenpunkt
1041 Orientering om kommende temamøder og ex.ord. møder i Kommunalbestyrelsen
Del dette dagsordenpunkt
1042 Beslutning om at indføre digital godkendelse af beslutningsprotokol fra møder i stående udvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse mv.
Del dette dagsordenpunkt
1043 Orientering om status på arbejdet med politiske dagsordener
Del dette dagsordenpunkt
1044 Orientering om nyt medlem af Kommunalbestyrelsen fra 16. april 2021 og resten af valgperioden
Del dette dagsordenpunkt
1045 Orientering om besættelse af pladser i udvalg, kommissioner og bestyrelser o.lign. fra 16. april 2021 og resten af valgperioden som følge af ovenstående punkt på dagsordenen
Del dette dagsordenpunkt
1046 Orientering om valg af ny 2. viceborgmester fra 16. april 2021 og resten af valgperioden
Del dette dagsordenpunkt
1047 Orientering om valg af nyt medlem af Økonomiudvalget fra 16. april 2021 og resten af valgperioden
Del dette dagsordenpunkt
1048 Orientering om valg af nyt medlem af Beskæftigelsesudvalget fra 16. april 2021 og resten af valgperioden
Del dette dagsordenpunkt
1049 Orientering om valg af nyt medlem af Kulturudvalget fra 16. april 2021 og resten af valgperioden
Del dette dagsordenpunkt
1050 Orientering om valg af nyt medlem af Social- og Sundhedsudvalget fra 16. april 2021 og resten af valgperioden
Del dette dagsordenpunkt
1051 Orientering om valg af nyt medlem af Teknik- og Miljøudvalget fra 16. april 2021 og resten af valgperioden
Del dette dagsordenpunkt
1052 Orientering om valg af nyt medlem af Valgbestyrelsen - kommunale valg fra 16. april 2021 og resten af valgperioden
Del dette dagsordenpunkt
1053 Orientering om valg af nyt medlem af Valgbestyrelse for Københavns Omegns Storkreds, 6 opstillingskreds Brøndbykredsen fra 16. april 2021 og resten af valgperioden
Del dette dagsordenpunkt
1054 Orientering om valg af ny delegeret til Kommunalpolitisk Topmøde, KL fra 16. april 2021 og resten af valgperioden
Del dette dagsordenpunkt
1055 Orientering om årsrapport fra Social- og indenrigsministeriets gennemgang af kommunale revisionsberetninger for 2018
Del dette dagsordenpunkt
1056 Beslutning og godkendelse af anlægsregnskabet - salg af et ubebygget areal under 2.000 m2
Del dette dagsordenpunkt
1057 Godkendelse af Skema C for helhedsplan Brøndbyparken, afd. 1 Bredager/Gillesager
Del dette dagsordenpunkt
1058 Godkendelse af regnskab for Brøndby almennyttige Boligselskab for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019
Del dette dagsordenpunkt
1059 Beslutning om hvorvidt der skal gives tilladelse til indførelse af anmeldelsesordning for privat udlejning
Del dette dagsordenpunkt
1060 Godkendelse af renovering af køkken og bad Brøndby Boligselskab, afd. Brokær
Del dette dagsordenpunkt
1061 Godkendelse af reviderede vedtægter for Brøndby almennyttige Boligselskab
Del dette dagsordenpunkt
1062 Orientering om gennemført undersøgelse af krænkelse gennem uønsket seksuel opmærksomhed
Del dette dagsordenpunkt
1063 Beslutning om at gå videre med ansøgning til EU’s LIFE-IP program om kystbeskyttelse
Del dette dagsordenpunkt
1064 Beslutning om at Brøndby Kommune tilslutter sig de resterende to klima VIP-projekter
Del dette dagsordenpunkt
1065 Beslutning om grundlag for ekspropriation i Kirkebjerg til anlæg af HOFORs ledninger
Del dette dagsordenpunkt
1066 Beslutning om ændring af vejadgang til Strandskolevej 138, Sølyst Allé og Styrmandsvej
Del dette dagsordenpunkt
1067 Beslutning om vejnavneændring af Brøndbyvester Boulevard til Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard
Del dette dagsordenpunkt
 1. Vagn Kjær-Hansen (F)
 2. Kent Max Magelund (A)
1068 Orientering om næste skridt ifm. Fremtidens Brøndby Strand
Del dette dagsordenpunkt
1069 Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet for projektet Børnehaven Vesterled - udvidelse og omstrukturering til 0-6 års institution
Del dette dagsordenpunkt
1070 Beslutning om ny Klub Tornehøj - placering og sammenhæng med Brøndbyvester Skole
Del dette dagsordenpunkt
 1. Arno Hurup Christiansen (A)
 2. Kent Max Magelund (A)
1071 Beslutning om udbetaling af aktivitets- og trænertilskud 2021
Del dette dagsordenpunkt
1072 Dimensionering (tidsbegrænset indskrænkning af forældres adgang til dagtilbud) under Covid10
Del dette dagsordenpunkt
1073 Godkendelse af forslag til revideret Strategi for indsats over for radikalisering i Brøndby Kommune
Del dette dagsordenpunkt
1074 Godkendelse af Uddannelsespolitik 2021-2025
Del dette dagsordenpunkt
 1. Steen Andersen (Ø)
 2. Kent Max Magelund (A)
1075 Orientering om afslutning af programmet Fælles om Unges Uddannelse, herunder evaluering af udvalgsformen §17.4 og forankring af programmets indsatser
Del dette dagsordenpunkt
 1. Vagn Kjær-Hansen (F)
 2. Hajg Zanazanian (A)
 3. Kent Max Magelund (A)
1076 Beslutning om praksis for den boligsociale anvisning
Del dette dagsordenpunkt
 1. Finn Andersen (A)
 2. Kent Max Magelund (A)
 3. Steen Andersen (Ø)
 4. Kent Max Magelund (A)
1077 Beslutning om idéoplæg og bevillingsmæssig ramme for Strandboligerne
Del dette dagsordenpunkt
 1. Per Jensen (A)
 2. Kent Max Magelund (A)
 3. Michael Buch Barnes (A)
 4. Kent Max Magelund (A)
1078 Beslutning om projektmidler til projekt "Sammedagsscreening: Tværsektorielle indsatser til personer med type 2-diabetes, der følges i almen praksis - Tillægsbevilling
Del dette dagsordenpunkt
1079 Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Veterancentret og Brøndby Kommune
Del dette dagsordenpunkt
 1. Per Jensen (A)
 2. Kent Max Magelund (A)
1080 Beslutning om placering af ungerådgivningen RUM i Jobcenter Brøndby
Del dette dagsordenpunkt
1081 Beslutning om tillægsbevilling til afklaring af kontanthjælpsmodtagere
Del dette dagsordenpunkt
Åbent møde slutter
Del dette dagsordenpunkt
1057 Godkendelse af Skema C for helhedsplan Brøndbyparken, afd. 1 Bredager/Gillesager
1060 Godkendelse af renovering af køkken og bad Brøndby Boligselskab, afd. Brokær
1065 Beslutning om grundlag for ekspropriation i Kirkebjerg til anlæg af HOFORs ledninger
1066 Beslutning om ændring af vejadgang til Strandskolevej 138, Sølyst Allé og Styrmandsvej
1067 Beslutning om vejnavneændring af Brøndbyvester Boulevard til Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard
1068 Orientering om næste skridt ifm. Fremtidens Brøndby Strand
1069 Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet for projektet Børnehaven Vesterled - udvidelse og omstrukturering til 0-6 års institution
1070 Beslutning om ny Klub Tornehøj - placering og sammenhæng med Brøndbyvester Skole
1077 Beslutning om idéoplæg og bevillingsmæssig ramme for Strandboligerne
1080 Beslutning om placering af ungerådgivningen RUM i Jobcenter Brøndby
Foto af Finn Andersen (A)
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget samt Idræt- og Fritidsudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Steen Andersen (Ø)
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Enhedslisten - De Rød-Grønne
Foto af Michael Buch Barnes (A)
Formand for Idræts- og Fritidsudvalget og medlem af Kulturudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Arno Hurup Christiansen (A)
Formand for Børneudvalget og medlem af Økonomiudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Per Jensen (A)
Formand for Social- og Sundhedsudvalget og medlem af Kulturudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Vagn Kjær-Hansen (F)
Formand for Teknik- og Miljøudvalget
SF -Socialistisk Folkeparti
Foto af Kent Max Magelund (A)
Borgmester og formand for Økonomiudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Hajg Zanazanian (A)
1. viceborgmester, medlem af Social- og Sundhedsudvalget og Kulturudvalget
Socialdemokratiet