Kommunalbestyrelsesmøde Onsdag den 10. marts 2021, kl. 17 - ons, 10. mar 2021 - 17.00 - Brøndby Web TV

Kommunalbestyrelsesmøde Onsdag den 10. marts 2021, kl. 17
ons, 10. mar 2021 - 17.00 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 
Til starten
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kent Max Magelund (A)
Velkomst
Del dette dagsordenpunkt
1094 Orientering om kommende temamøder og ex.ord. møder i Kommunalbestyrelsen
Del dette dagsordenpunkt
1095 Godkendelse af den reviderede økonomiske politik
Del dette dagsordenpunkt
 1. Steen Andersen (Ø)
 2. Kent Max Magelund (A)
1096 Beslutning om godkendelse af Budgetnotat 1, grundlag for budgetforslag 2022-2025
Del dette dagsordenpunkt
1097 Beslutning om delberetning for regnskabsåret 2020
Del dette dagsordenpunkt
 1. Finn Andersen (A)
 2. Kent Max Magelund (A)
 3. Finn Andersen (A)
 4. Kent Max Magelund (A)
 5. Tom Bech Frederiksen (O)
 6. Kent Max Magelund (A)
1098 Beslutning om nyt Ledelsestilsyn i Brøndby Kommune
Del dette dagsordenpunkt
 1. Steen Andersen (Ø)
 2. Kent Max Magelund (A)
1099 Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Lysledere - udbygning med lysleder i kommunen
Del dette dagsordenpunkt
1100 Beslutning om offentliggørelse af vederlag for 2020 til Kommunalbestyrelsens medlemmer og ansatte i den kommunale administration
Del dette dagsordenpunkt
 1. Vagn Kjær-Hansen (F)
 2. Kent Max Magelund (A)
1101 Godkendelse af rammer for den kommende erhvervspolitik
Del dette dagsordenpunkt
1102 Godkendelse af revideret renoveringsprojekt for Tranemosegård, afdeling Tranevænget
Del dette dagsordenpunkt
1103 Godkendelse af regnskab 2019 for Nygårdsparken
Del dette dagsordenpunkt
1104 Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Pulje til trafik og grønne område 2020
Del dette dagsordenpunkt
1105 Endelig vedtagelse af udviklingsplan for Sportsbyen og kommuneplantillæg 4
Del dette dagsordenpunkt
1106 Vedtagelse af forslag til lokalplan 340 for Brøndby Strand Parkerne
Del dette dagsordenpunkt
 1. Vagn Kjær-Hansen (F)
 2. Kent Max Magelund (A)
1107 Udvidelse af anlægsbevilling til udviklingen af Elementfabrikken 7
Del dette dagsordenpunkt
 1. Vagn Kjær-Hansen (F)
 2. Kent Max Magelund (A)
1108 Beslutning om prioritering af igangsættelse af fysisk planlægning i 1. halvår 2021
Del dette dagsordenpunkt
 1. Vagn Kjær-Hansen (F)
 2. Kent Max Magelund (A)
1109 Høringssvar til Glostrup Kommune
Del dette dagsordenpunkt
1110 Godkendelse af vejnavn til ny privatvej
Del dette dagsordenpunkt
1111 Opdatering af gebyrinstruks på byggesagsområdet
Del dette dagsordenpunkt
 1. Vagn Kjær-Hansen (F)
 2. Kent Max Magelund (A)
 3. Finn Andersen (A)
 4. Kent Max Magelund (A)
1112 Godkendelse af anlægsregnskab - Vestvolden, Niveaufri krydsning af jernbanen
Del dette dagsordenpunkt
 1. Vagn Kjær-Hansen (F)
 2. Kent Max Magelund (A)
1113 Beslutning om godkendelse af 'Bevæg dig for livet' visionsaftale
Del dette dagsordenpunkt
1114 Beslutning om fortsat udbetaling af tilskud til de folkeoplysende foreninger og den folkeoplysende voksenundervisning under COVID-19 i 2021
Del dette dagsordenpunkt
1115 Beslutning om tillægsbevilling i forbindelse med tilskud fra Den Regionale Uddannelsespulje
Del dette dagsordenpunkt
1116 Beslutning om tillægsbevilling til frivilligt rådgivningstilbud for unge pårørende til misbrugere
Del dette dagsordenpunkt
 1. Hajg Zanazanian (A)
 2. Kent Max Magelund (A)
1117 Beslutning om godkendelse af skitseprojekt vedr. permanentgørelse og udvidelse af Enghusene
Del dette dagsordenpunkt
 1. Steen Andersen (Ø)
 2. Kent Max Magelund (A)
 3. Per Jensen (A)
 4. Kent Max Magelund (A)
1118 Beslutning om godkendelse af model for underskudsgaranti til udvikling af tilbudsviften i KKR Hovedstaden
Del dette dagsordenpunkt
1123 Borgmesterbeslutning om test af personale i dagtilbud
Del dette dagsordenpunkt
Åbent møde slutter
Del dette dagsordenpunkt
1102 Godkendelse af revideret renoveringsprojekt for Tranemosegård, afdeling Tranevænget
1103 Godkendelse af regnskab 2019 for Nygårdsparken
1105 Endelig vedtagelse af udviklingsplan for Sportsbyen og kommuneplantillæg 4
1106 Vedtagelse af forslag til lokalplan 340 for Brøndby Strand Parkerne
1107 Udvidelse af anlægsbevilling til udviklingen af Elementfabrikken 7
1110 Godkendelse af vejnavn til ny privatvej
1117 Beslutning om godkendelse af skitseprojekt vedr. permanentgørelse og udvidelse af Enghusene
Foto af Finn Andersen (A)
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget samt Idræt- og Fritidsudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Steen Andersen (Ø)
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Enhedslisten - De Rød-Grønne
Foto af Tom Bech Frederiksen (O)
Medlem af Børneudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Kulturudvalget
Dansk Folkeparti
Foto af Per Jensen (A)
Formand for Social- og Sundhedsudvalget og medlem af Kulturudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Vagn Kjær-Hansen (F)
Formand for Teknik- og Miljøudvalget
SF -Socialistisk Folkeparti
Foto af Kent Max Magelund (A)
Borgmester og formand for Økonomiudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Hajg Zanazanian (A)
1. viceborgmester, medlem af Social- og Sundhedsudvalget og Kulturudvalget
Socialdemokratiet