Kommunalbestyrelsesmøde Onsdag den 14. april 2021, kl. 17 - ons, 14. apr 2021 - 17.00 - Brøndby Web TV

Kommunalbestyrelsesmøde Onsdag den 14. april 2021, kl. 17
ons, 14. apr 2021 - 17.00 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 
Til starten
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kent Max Magelund (A)
1129 Beslutning om input til KL´s forhandlinger om økonomiaftalen for 2022
Del dette dagsordenpunkt
 1. Vagn Kjær-Hansen (F)
 2. Kent Max Magelund (A)
1130 Beslutning om godkendelse af måltal og fordeling, budgetforslag 2022-2025
Del dette dagsordenpunkt
 1. Vagn Kjær-Hansen (F)
 2. Kent Max Magelund (A)
 3. Allan Runager (O)
 4. Kent Max Magelund (A)
 5. Tom Bech Frederiksen (O)
 6. Kent Max Magelund (A)
 7. Vagn Kjær-Hansen (F)
 8. Kent Max Magelund (A)
 9. Steen Andersen (Ø)
 10. Kent Max Magelund (A)
1131 Beslutning om Brøndby Kommunes årsregnskab 2020
Del dette dagsordenpunkt
1132 Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Erhvervelse af ejendommen, Lyngtoftevej 10
Del dette dagsordenpunkt
1133 Beslutning om samlet overførsel af drift og anlæg fra 2020 til 2021
Del dette dagsordenpunkt
1134 Beslutning om delegere kompetencen til kriseledelsen til lokale nedlukninger i arbejdet med begrænsning af smitte med Covid-19
Del dette dagsordenpunkt
 1. Tom Bech Frederiksen (O)
 2. Kent Max Magelund (A)
 3. Per Jensen (A)
 4. Kent Max Magelund (A)
 5. Steen Andersen (Ø)
 6. Kent Max Magelund (A)
 7. Jan Lundquist (V)
 8. Kent Max Magelund (A)
 9. Vagn Kjær-Hansen (F)
 10. Kent Max Magelund (A)
1135 Forslag fra SF om at undgå digital post i weekender og ferier
Del dette dagsordenpunkt
 1. Vagn Kjær-Hansen (F)
 2. Kent Max Magelund (A)
 3. Said Mo El Idrissi (B)
 4. Kent Max Magelund (A)
 5. Steen Andersen (Ø)
 6. Kent Max Magelund (A)
1136 Orientering om styringsdialog med boligorganisationerne 2020
Del dette dagsordenpunkt
1137 Beslutning om godkendelse af ændrede vedtægter for Brøndby Hallen
Del dette dagsordenpunkt
 1. Tom Bech Frederiksen (O)
 2. Kent Max Magelund (A)
1138 Beslutning om godkendelse af projekt og låneoptagelse til affaldsløsning Tranemosegård, afdeling Silergården
Del dette dagsordenpunkt
1139 Beslutning om godkendelse af køkkenudskiftning Brøndby Boligselskab afd. 604 Brøndby Nord
Del dette dagsordenpunkt
1140 Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Maskinhal til Materielgården
Del dette dagsordenpunkt
1141 Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Pulje til bygningsvedligehold 2020
Del dette dagsordenpunkt
1142 Beslutning om Brøndby Kommunes deltagelse i dysten om at blive Danmarks vildeste kommune
Del dette dagsordenpunkt
 1. Steen Andersen (Ø)
 2. Kent Max Magelund (A)
 3. Vagn Kjær-Hansen (F)
 4. Kent Max Magelund (A)
 5. Said Mo El Idrissi (B)
 6. Kent Max Magelund (A)
1143 Beslutning om udpegning af nye fjernvarmeområder
Del dette dagsordenpunkt
 1. Jan Lundquist (V)
 2. Kent Max Magelund (A)
 3. Vagn Kjær-Hansen (F)
 4. Kent Max Magelund (A)
 5. Franz Hansen (A)
 6. Kent Max Magelund (A)
 7. Mette Engelbrecht (V)
 8. Kent Max Magelund (A)
1144 Orientering om Hovedspørgsmål og Forudsætninger for parallelopdraget til Fremtidens Brøndby Strand
Del dette dagsordenpunkt
1145 Endelig vedtagelse af lokalplan 248, Park Allé 235, dagligvarebutik og boliger
Del dette dagsordenpunkt
1146 Endelig vedtagelse af lokalplan 252 og kommuneplantillæg 6 for Brøndbyvester Skole
Del dette dagsordenpunkt
 1. Vagn Kjær-Hansen (F)
 2. Kent Max Magelund (A)
 3. Tom Bech Frederiksen (O)
 4. Kent Max Magelund (A)
1147 Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til projekt Letbanen på Ring 3 2021
Del dette dagsordenpunkt
1148 Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling for 2021 til sideudvidelsen af Kirkebjerg Parkvej
Del dette dagsordenpunkt
1149 Beslutning om revideret vejbidragsfordeling for Kirkebjerg Parkvej
Del dette dagsordenpunkt
1150 Beslutning om midlertidig opnormering af byggesagsområdet til lovliggørelse og tilsyn
Del dette dagsordenpunkt
1151 Beslutning om deltagelse i Klimafolkemødet 2021
Del dette dagsordenpunkt
1152 Beslutning om indgåelse af partnerskabsaftale med de almene boligorganisationer i Brøndby Strand om Fremtidens Brøndby Strand
Del dette dagsordenpunkt
1153 Samarbejde med Glostrup om 10. klassetilbud
Del dette dagsordenpunkt
1154 Fremtidige principper for IT på skoler
Del dette dagsordenpunkt
1155 Brøndby Kommunes opfølgning på politisk aftale om minimumsnormeringer i dagtilbud
Del dette dagsordenpunkt
 1. Vagn Kjær-Hansen (F)
 2. Kent Max Magelund (A)
1156 Beslutning om godkendelse af ansøgning fra det boligsociale sekretariat vedrørende stillinger i HP4 (fysisk helhedsplan)
Del dette dagsordenpunkt
1157 Beslutning om kompensation for de musikskolelever, der ikke har kunnet fjernundervises under corona-nedlukningen i sæson 20/21
Del dette dagsordenpunkt
1158 Beslutning om ekstraordinær anlægsbevilling til etablering af nyt kunstgræsanlæg på Brøndby Stadion, græsbane 2
Del dette dagsordenpunkt
 1. Said Mo El Idrissi (B)
 2. Kent Max Magelund (A)
 3. Vagn Kjær-Hansen (F)
 4. Kent Max Magelund (A)
 5. Steen Andersen (Ø)
 6. Kent Max Magelund (A)
 7. Finn Andersen (A)
 8. Kent Max Magelund (A)
 9. Mette Engelbrecht (V)
 10. Kent Max Magelund (A)
 11. Michael Buch Barnes (A)
 12. Kent Max Magelund (A)
 13. Vagn Kjær-Hansen (F)
 14. Kent Max Magelund (A)
 15. Steen Andersen (Ø)
 16. Kent Max Magelund (A)
 17. Tom Bech Frederiksen (O)
 18. Kent Max Magelund (A)
1159 Beslutning om tillægsbevilling til dækning af yderligere merforbrug hos Vestbad som følge af Corona-pandemien
Del dette dagsordenpunkt
1160 Beslutning om anlægsregnskabet - Roland hjælpemiddeldepot - tilbygning og stor vaskemaskine
Del dette dagsordenpunkt
1161 Beslutning om understøttende indsatser til hjemtagning af færdigbehandlede borgere fra hospital - tillægsbevilling
Del dette dagsordenpunkt
1162 Beslutning om frigivelse af midler til flere dagsture til plejehjemsbeboere i forbindelse med COVID-19 - Tillægsbevilling
Del dette dagsordenpunkt
1163 Beslutning om delegationsplan for Brøndby Kommune
Del dette dagsordenpunkt
1164 Beslutning om ny boligsocial helhedsplan 2021 - 2025 og kommunal medfinansiering
Del dette dagsordenpunkt
 1. Steen Andersen (Ø)
 2. Kent Max Magelund (A)
 3. Michael Buch Barnes (A)
 4. Kent Max Magelund (A)
 5. Steen Andersen (Ø)
 6. Kent Max Magelund (A)
 7. Finn Andersen (A)
 8. Kent Max Magelund (A)
 9. Michael Buch Barnes (A)
 10. Finn Andersen (A)
 11. Kent Max Magelund (A)
 12. Kent Max Magelund (A)
 13. Vagn Kjær-Hansen (F)
 14. Kent Max Magelund (A)
 15. Steen Andersen (Ø)
 16. Kent Max Magelund (A)
 17. Steen Andersen (Ø)
 18. Kent Max Magelund (A)
 19. Steen Andersen (Ø)
 20. Kent Max Magelund (A)
 21. Steen Andersen (Ø)
 22. Kent Max Magelund (A)
1165 Beslutning om anlægsregnskabet - Bekey elektroniske låse
Del dette dagsordenpunkt
1166 Beslutning om revideret beskæftigelsesplan 2021
Del dette dagsordenpunkt
1167 Beslutning om forlængelse af investeringscasen ”Håndholdt indsats” på baggrund af midtvejsevaluering
Del dette dagsordenpunkt
1170 Beslutning - ændring af finansieringsform for kapacitetsudvidelse af Lunten og Ventilen
Del dette dagsordenpunkt
 1. Per Jensen (A)
 2. Kent Max Magelund (A)
 3. Per Jensen (A)
 4. Kent Max Magelund (A)
Åbent møde slutter
Del dette dagsordenpunkt
1132 Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Erhvervelse af ejendommen, Lyngtoftevej 10
1137 Beslutning om godkendelse af ændrede vedtægter for Brøndby Hallen
1138 Beslutning om godkendelse af projekt og låneoptagelse til affaldsløsning Tranemosegård, afdeling Silergården
1139 Beslutning om godkendelse af køkkenudskiftning Brøndby Boligselskab afd. 604 Brøndby Nord
1140 Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Maskinhal til Materielgården
1145 Endelig vedtagelse af lokalplan 248, Park Allé 235, dagligvarebutik og boliger
1146 Endelig vedtagelse af lokalplan 252 og kommuneplantillæg 6 for Brøndbyvester Skole
1147 Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til projekt Letbanen på Ring 3 2021
1148 Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling for 2021 til sideudvidelsen af Kirkebjerg Parkvej
1149 Beslutning om revideret vejbidragsfordeling for Kirkebjerg Parkvej
1152 Beslutning om indgåelse af partnerskabsaftale med de almene boligorganisationer i Brøndby Strand om Fremtidens Brøndby Strand
1153 Samarbejde med Glostrup om 10. klassetilbud
1158 Beslutning om ekstraordinær anlægsbevilling til etablering af nyt kunstgræsanlæg på Brøndby Stadion, græsbane 2
1159 Beslutning om tillægsbevilling til dækning af yderligere merforbrug hos Vestbad som følge af Corona-pandemien
1160 Beslutning om anlægsregnskabet - Roland hjælpemiddeldepot - tilbygning og stor vaskemaskine
1170 Beslutning - ændring af finansieringsform for kapacitetsudvidelse af Lunten og Ventilen
Foto af Finn Andersen (A)
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget samt Idræt- og Fritidsudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Steen Andersen (Ø)
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Enhedslisten - De Rød-Grønne
Foto af Michael Buch Barnes (A)
Formand for Idræts- og Fritidsudvalget og medlem af Kulturudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Mette Engelbrecht (V)
Medlem af Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget
Venstre, Danmarks Liberale Parti
Foto af Tom Bech Frederiksen (O)
Medlem af Børneudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Kulturudvalget
Dansk Folkeparti
Foto af Franz Hansen (A)
Formand for Beskæftigelsesudvalget samt medlem af Økonomiudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Said Mo El Idrissi (B)
Medlem af Idræts- og Fritidsudvalget
Radikale Venstre
Foto af Per Jensen (A)
Formand for Social- og Sundhedsudvalget og medlem af Kulturudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Vagn Kjær-Hansen (F)
Formand for Teknik- og Miljøudvalget
SF -Socialistisk Folkeparti
Foto af Jan Lundquist (V)
Medlem af Børneudvalget og Teknik- og Miljøudvalget
Venstre, Danmarks Liberale Parti
Foto af Kent Max Magelund (A)
Borgmester og formand for Økonomiudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Allan Runager (O)
2. viceborgmester - Medlem af Økonomiudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget
Dansk Folkeparti