Kommunalbestyrelsesmøde Onsdag den 12. maj 2021, kl. 17 - ons, 12. maj 2021 - 17.00 - Brøndby Web TV

Kommunalbestyrelsesmøde Onsdag den 12. maj 2021, kl. 17
ons, 12. maj 2021 - 17.00 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 
Til starten
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kent Max Magelund (A)
Velkomst
Del dette dagsordenpunkt
1175 Orientering om kommende temamøder og ex.ord. møder i Kommunalbestyrelsen
Del dette dagsordenpunkt
1176 Orientering om Brøndby Kommunes befolkningsprognose 2021-2031
Del dette dagsordenpunkt
1177 Orientering om udvalgenes arbejde med måltal (budgetkatalog) - 1. status
Del dette dagsordenpunkt
1178 Beslutning om godkendelse af Brøndby Hallens regnskab 2020
Del dette dagsordenpunkt
1179 Forslag fra SF og Enhedslisten om drøftelse af Brøndby Kommunes forhold til Nemlig.com/Intervare
Del dette dagsordenpunkt
 1. Vagn Kjær-Hansen (F)
 2. Kent Max Magelund (A)
 3. Steen Andersen (Ø)
 4. Kent Max Magelund (A)
 5. Mette Engelbrecht (V)
 6. Kent Max Magelund (A)
 7. Finn Andersen (A)
 8. Kent Max Magelund (A)
 9. Tom Bech Frederiksen (O)
 10. Kent Max Magelund (A)
 11. Vagn Kjær-Hansen (F)
 12. Kent Max Magelund (A)
 13. Steen Andersen (Ø)
 14. Kent Max Magelund (A)
1180 Beslutning om tillægsbevilling i 2021 til it-udstyr til den nye kommunalbestyrelse i 2022
Del dette dagsordenpunkt
1181 Beslutning om offentliggørelse af beslutninger fra lukkede dagsordenspunkter fra stående udvalg og Økonomiudvalget
Del dette dagsordenpunkt
1182 Godkendelse af regnskab for Lejerbo, Brøndby for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020
Del dette dagsordenpunkt
1183 Godkendelse af Skema C for demonstrationsprojekt for tilgængelighedsboliger Tranemosegård, afd. Silergården
Del dette dagsordenpunkt
1184 Beslutning om anlægsbevilling til skimmelsanering af gulvkonstruktion på Brøndby Rådhus, HR-afdelingen
Del dette dagsordenpunkt
1185 Projektforslag for opgradering af buslinje 500S
Del dette dagsordenpunkt
 1. Said Mo El Idrissi (B)
 2. Kent Max Magelund (A)
 3. Arno Hurup Christiansen (A)
 4. Kent Max Magelund (A)
 5. Vagn Kjær-Hansen (F)
 6. Kent Max Magelund (A)
1186 Beslutning om fælles høringssvar til risikostyringsplaner for Køge, Solrød, Greve, Ishøj, Vallensbæk, Hvidovre, København og Dragør kommuner
Del dette dagsordenpunkt
1187 Godkendelse af nyt kommunalt gebyr for anvisning af jord
Del dette dagsordenpunkt
1188 Godkendelse af nyt kommunalt gebyr for anvisning af visse typer erhvervsaffald
Del dette dagsordenpunkt
1189 Godkendelse af forslag til tillæg til spildevandsplan 2019 og vandforsyningsplan 2018 - Udpegning af områder til ekspropriation i Kirkebjerg
Del dette dagsordenpunkt
1190 Beslutning om ekstra bevilling myndighedsarbejde på fjernvarmeområdet i 2021
Del dette dagsordenpunkt
1191 Graffitiværk på kostalden i Brøndby Sportsby
Del dette dagsordenpunkt
 1. Steen Andersen (Ø)
 2. Kent Max Magelund (A)
1192 Orientering om Covid-19-situationens betydning for Movias økonomi nu og fremadrettet
Del dette dagsordenpunkt
1193 Godkendelse af vejnavne til nye privatveje i Kirkebjerg
Del dette dagsordenpunkt
1194 Fremrykning af midler til Puljen for Trafik og Grønne Områder 2021
Del dette dagsordenpunkt
 1. Vagn Kjær-Hansen (F)
 2. Kent Max Magelund (A)
 3. Hajg Zanazanian (A)
 4. Kent Max Magelund (A)
 5. Vagn Kjær-Hansen (F)
 6. Kent Max Magelund (A)
 7. Michael Buch Barnes (A)
 8. Kent Max Magelund (A)
1195 Anlægsbevilling til og status på den fortsatte udvidelse af dagtilbudskapaciteten omkring Kirkebjerg
Del dette dagsordenpunkt
1196 Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Renovering og istandsættelse af børnehuset Nattergalen og Påfuglen
Del dette dagsordenpunkt
1197 Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Dagplejestue i Brøndby Strand, ombygning
Del dette dagsordenpunkt
1198 Beslutning om tillægsbevilling i forbindelse med tilskud fra Puljen til uddannelsesløft
Del dette dagsordenpunkt
Åbent møde slutter
Del dette dagsordenpunkt
1182 Godkendelse af regnskab for Lejerbo, Brøndby for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020
1183 Godkendelse af Skema C for demonstrationsprojekt for tilgængelighedsboliger Tranemosegård, afd. Silergården
1184 Beslutning om anlægsbevilling til skimmelsanering af gulvkonstruktion på Brøndby Rådhus, HR-afdelingen
1189 Godkendelse af forslag til tillæg til spildevandsplan 2019 og vandforsyningsplan 2018 - Udpegning af områder til ekspropriation i Kirkebjerg
1193 Godkendelse af vejnavne til nye privatveje i Kirkebjerg
1195 Anlægsbevilling til og status på den fortsatte udvidelse af dagtilbudskapaciteten omkring Kirkebjerg
1196 Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Renovering og istandsættelse af børnehuset Nattergalen og Påfuglen
1197 Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Dagplejestue i Brøndby Strand, ombygning
Foto af Finn Andersen (A)
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget samt Idræt- og Fritidsudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Steen Andersen (Ø)
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Enhedslisten - De Rød-Grønne
Foto af Michael Buch Barnes (A)
Formand for Idræts- og Fritidsudvalget og medlem af Kulturudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Arno Hurup Christiansen (A)
Formand for Børneudvalget og medlem af Økonomiudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Mette Engelbrecht (V)
Medlem af Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget
Venstre, Danmarks Liberale Parti
Foto af Tom Bech Frederiksen (O)
2. viceborgmester - Medlem af Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget
Dansk Folkeparti
Foto af Said Mo El Idrissi (B)
Medlem af Idræts- og Fritidsudvalget
Radikale Venstre
Foto af Vagn Kjær-Hansen (F)
Formand for Teknik- og Miljøudvalget
SF -Socialistisk Folkeparti
Foto af Kent Max Magelund (A)
Borgmester og formand for Økonomiudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Hajg Zanazanian (A)
1. viceborgmester, medlem af Social- og Sundhedsudvalget og Kulturudvalget
Socialdemokratiet