Kommunalbestyrelsesmøde Onsdag den 9. juni 2021, kl. 17 - ons, 9. juni 2021 - 17.00 - Brøndby Web TV

Kommunalbestyrelsesmøde Onsdag den 9. juni 2021, kl. 17
ons, 9. juni 2021 - 17.00 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 
Til starten
Del dette dagsordenpunkt
Velkomst
Del dette dagsordenpunkt
1206 Orientering om kommende temamøder og ex.ord. møder i Kommunalbestyrelsen
Del dette dagsordenpunkt
1207 Beslutning om godkendelse af Budgetnotat 2, det administrative budgetforslag 2022-2025
Del dette dagsordenpunkt
 1. Vagn Kjær-Hansen (F)
 2. Kent Max Magelund (A)
 3. Vagn Kjær-Hansen (F)
1208 Beslutning om en ændring i kommunens økonomiske politik vedr. lånemuligheder
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kent Max Magelund (A)
1209 Beslutning om samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2021, Brøndby Kommune
Del dette dagsordenpunkt
1210 Forslag fra Enhedslisten om etablering af borgerrådgiverfunktion
Del dette dagsordenpunkt
 1. Steen Andersen (Ø)
 2. Kent Max Magelund (A)
 3. Vagn Kjær-Hansen (F)
 4. Kent Max Magelund (A)
 5. Per Jensen (A)
 6. Kent Max Magelund (A)
 7. Tom Bech Frederiksen (O)
 8. Kent Max Magelund (A)
 9. Jan Lundquist (V)
 10. Kent Max Magelund (A)
1211 Orientering om nyt medlem af Kommunalbestyrelsen fra 1. oktober 2021 og resten af valgperioden
Del dette dagsordenpunkt
1212 Orientering om besættelse af pladser i udvalg, kommissioner og bestyrelser o.lign. fra 1. oktober 2021 og resten af valgperioden som følge af ovenstående punkt på dagsordenen
Del dette dagsordenpunkt
1213 Orientering om nyt medlem af Økonomiudvalget fra 1. oktober 2021 og resten af valgperioden
Del dette dagsordenpunkt
1214 Orientering om valg af nyt medlem af Beskæftigelsesudvalget fra 1. oktober 2021 og resten af valgperioden
Del dette dagsordenpunkt
1215 Orientering om valg af ny stedfortræder til Valgbestyrelsen - kommunale valg fra 1. oktober 2021 og resten af valgperioden
Del dette dagsordenpunkt
1216 Orientering om valg af ny stedfortræder til delegeret til Kommunalpolitisk Topmøde, KL fra 1. oktober 2021 og resten af valgperioden
Del dette dagsordenpunkt
1217 Beslutning om rammerne for afvikling af kommunalvalg 2021
Del dette dagsordenpunkt
1218 Beslutning om revidering af regler for opstillede kandidaters ageren mv. i valgkampen
Del dette dagsordenpunkt
1219 Beslutning om valg af valgstyrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere til Kommunal- og Regionsrådsvalget 2021
Del dette dagsordenpunkt
1220 Orientering om inddragende proces med virksomheder om erhvervspolitik
Del dette dagsordenpunkt
1221 Beslutning om godkendelse af forslag til ændring af Hovedstadens Beredskabs vedtægter og Service Level Agreement på myndigheds- og forebyggelsesområdet i forbindelse med kompetenceoverdragelse af påbud mv.
Del dette dagsordenpunkt
1222 Orientering om Hovedstadens Beredskabs årsberetning og regnskab 2020
Del dette dagsordenpunkt
1223 Godkendelse af aftale om fleksibel udlejning Nygårdsparken
Del dette dagsordenpunkt
1224 Godkendelse af projekt for etablering af parkeringspladser i Tranemosegård, afd. Silergården.
Del dette dagsordenpunkt
 1. Vagn Kjær-Hansen (F)
 2. Kent Max Magelund (A)
 3. Per Jensen (A)
 4. Kent Max Magelund (A)
1225 Beslutning om justering af udlejningsaftaler med Brøndby Boligselskab og Lejerbo, Brøndby
Del dette dagsordenpunkt
1226 Beslutning om gebyrer for husholdningsaffald for 2022
Del dette dagsordenpunkt
 1. Vagn Kjær-Hansen (F)
 2. Kent Max Magelund (A)
1227 Beslutning om tilkøb, status på letbanen samt oversigt over Letbane-budgettet henover årene
Del dette dagsordenpunkt
1228 Beslutning om anlægsbevilling og etablering af p-fond til vejprojekt i Sportsbyen i forbindelse med udbud af jord
Del dette dagsordenpunkt
1229 Beslutning om godkendelse af pleje- og anlægsplan for Vestvolden 2021-2025
Del dette dagsordenpunkt
 1. Steen Andersen (Ø)
 2. Kent Max Magelund (A)
 3. Steen Andersen (Ø)
 4. Kent Max Magelund (A)
1230 Forslag til lokalplan 256, Tranehaven offentlige formål samt kommuneplantillæg nr. 8 til udsendelse i offentlig høring
Del dette dagsordenpunkt
1231 Endelig vedtagelse af lokalplan 340 for Brøndby Strand Parkerne
Del dette dagsordenpunkt
 1. Vagn Kjær-Hansen (F)
 2. Kent Max Magelund (A)
1232 Beslutning om vision og fokusområder og centrale forudsætninger og spørgsmål for Fremtidens Brøndby Strand
Del dette dagsordenpunkt
1233 Beslutning om nye faciliteter til SSP og Ungeenheden på Tjørnevangen
Del dette dagsordenpunkt
1234 Beslutning om DGNB-certificering af Børnehus Kirkebjerg
Del dette dagsordenpunkt
1235 Orientering om antal sager per sagsbehandler på børne- og voksenområderne
Del dette dagsordenpunkt
 1. Vagn Kjær-Hansen (F)
 2. Kent Max Magelund (A)
1236 Beslutning om anlægsbevilling til forundersøgelse vedr. ny bygning ved Æblehaven til hjemmeplejen i Brøndby Strand
Del dette dagsordenpunkt
1237 Beslutning om klippekort til ekstra ledsagelse til borgere i botilbud - tillægsbevilling
Del dette dagsordenpunkt
 1. Per Jensen (A)
 2. Kent Max Magelund (A)
1239 Orientering om regional rammeaftale på danskuddannelsesområdet
Del dette dagsordenpunkt
Åbent møde slutter
Del dette dagsordenpunkt
1223 Godkendelse af aftale om fleksibel udlejning Nygårdsparken
1224 Godkendelse af projekt for etablering af parkeringspladser i Tranemosegård, afd. Silergården.
1225 Beslutning om justering af udlejningsaftaler med Brøndby Boligselskab og Lejerbo, Brøndby
1228 Beslutning om anlægsbevilling og etablering af p-fond til vejprojekt i Sportsbyen i forbindelse med udbud af jord
1229 Beslutning om godkendelse af pleje- og anlægsplan for Vestvolden 2021-2025
1230 Forslag til lokalplan 256, Tranehaven offentlige formål samt kommuneplantillæg nr. 8 til udsendelse i offentlig høring
1231 Endelig vedtagelse af lokalplan 340 for Brøndby Strand Parkerne
1232 Beslutning om vision og fokusområder og centrale forudsætninger og spørgsmål for Fremtidens Brøndby Strand
1233 Beslutning om nye faciliteter til SSP og Ungeenheden på Tjørnevangen
1234 Beslutning om DGNB-certificering af Børnehus Kirkebjerg
1236 Beslutning om anlægsbevilling til forundersøgelse vedr. ny bygning ved Æblehaven til hjemmeplejen i Brøndby Strand
Foto af Steen Andersen (Ø)
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Enhedslisten - De Rød-Grønne
Foto af Tom Bech Frederiksen (O)
2. viceborgmester - Medlem af Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget
Dansk Folkeparti
Foto af Per Jensen (A)
Formand for Social- og Sundhedsudvalget og medlem af Kulturudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Vagn Kjær-Hansen (F)
Formand for Teknik- og Miljøudvalget
SF -Socialistisk Folkeparti
Foto af Jan Lundquist (V)
Medlem af Børneudvalget og Teknik- og Miljøudvalget
Venstre, Danmarks Liberale Parti
Foto af Kent Max Magelund (A)
Borgmester og formand for Økonomiudvalget
Socialdemokratiet