Kommunalbestyrelsesmøde Onsdag den 18. august 2021, kl. 17 - ons, 18. aug 2021 - 16.39 - Brøndby Web TV

Kommunalbestyrelsesmøde Onsdag den 18. august 2021, kl. 17
ons, 18. aug 2021 - 16.39 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 
Til starten
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
Velkomst og sang
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kent Max Magelund (A)
 2. Musik
 3. Mødesalen
 4. Kommunalbestyrelsen
 5. Mødesalen
 6. Kent Max Magelund (A)
1252 Orientering om kommende temamøder og ex.ord. møder i Kommunalbestyrelsen
Del dette dagsordenpunkt
1253 Beslutning om godkendelse af Budgetnotat 3, 1. behandling af budgetforslag 2022 og overslagsår 2023-2025
Del dette dagsordenpunkt
 1. Vagn Kjær-Hansen (F)
 2. Kent Max Magelund (A)
 3. Steen Andersen (Ø)
 4. Kent Max Magelund (A)
 5. Ole Valsgaard Hansen (O)
 6. Kent Max Magelund (A)
 7. Jan Lundquist (V)
 8. Kent Max Magelund (A)
 9. Said Mo El Idrissi (B)
 10. Kent Max Magelund (A)
1254 Beslutning om revisionsberetning regnskab 2020
Del dette dagsordenpunkt
 1. Tom Bech Frederiksen (O)
 2. Kent Max Magelund (A)
1255 Beslutning om retningslinjer for beløbsgrænser og 2. godkendelse
Del dette dagsordenpunkt
1256 Orientering om Danske Bank A/S
Del dette dagsordenpunkt
1257 Godkendelse af forslag til indsats for at styrke valgdeltagelsen ved kommunalvalget 2021
Del dette dagsordenpunkt
1258 Beslutning om revideret beredskabspolitik 2021 for Hovedstadens Beredskab
Del dette dagsordenpunkt
1259 Beslutning om Plan for fortsat drift
Del dette dagsordenpunkt
1260 Beslutning om revideret Sundhedsberedskabsplan for Brøndby Kommune
Del dette dagsordenpunkt
1261 Godkendelse af regnskab for Brøndbyparken for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2020
Del dette dagsordenpunkt
1262 Godkendelse af regnskab for Tranemosegård for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2020
Del dette dagsordenpunkt
1263 Godkendelse af regnskab for BAB for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2020
Del dette dagsordenpunkt
1264 Godkendelse af regnskab for AAB, afd. 53, for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020
Del dette dagsordenpunkt
1265 Godkendelse af regnskab for PAB, afd. 7 og 8, for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2020
Del dette dagsordenpunkt
1266 Godkendelse af regnskab for Brøndby Boligselskab for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2020
Del dette dagsordenpunkt
1267 Godkendelse af regnskab for Nygårdsparken for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2020
Del dette dagsordenpunkt
1268 Beslutning om udbud af bus linje 13 og 22 herunder beslutning om valg af brændstof mv.
Del dette dagsordenpunkt
1269 Beslutning om tidsbegrænset dispensation fra lokalplan 123A til afholdelse af publikumsorienterede arrangementer i Priorparken
Del dette dagsordenpunkt
1270 Orientering om vedtagelse af Kommuneplanstrategi 2020: Glostrup - en forstad i udvikling
Del dette dagsordenpunkt
1271 Godkendelse af kommissorium for teamet "I skole igen
Del dette dagsordenpunkt
1272 Orientering om at FGU Vestegnen har opsagt samarbejdsaftalen med Brøndby Kommune (Caféen i Kulturhuset Kilden)
Del dette dagsordenpunkt
 1. Vagn Kjær-Hansen (F)
 2. Kent Max Magelund (A)
 3. Dir. Social og Sundhed
 4. Kent Max Magelund (A)
 5. Mette Engelbrecht (V)
1273 Beslutning om modtagelse af arv til bibliotekerne
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kent Max Magelund (A)
1274 Beslutning om Vestbads budgetforslag 2022
Del dette dagsordenpunkt
1275 Beslutning om genetablering af Kravlegården
Del dette dagsordenpunkt
 1. Per Jensen (A)
 2. Kent Max Magelund (A)
 3. Hajg Zanazanian (A)
 4. Kent Max Magelund (A)
1276 Beslutning om frigivelse af midler til stimuli af oplevelsesindustrien gennem indsatser for ældre og udsatte borgere
Del dette dagsordenpunkt
1277 Godkendelse af ny Klub Tornehøj og orientering om renoveringen på Brøndbyvester Skole
Del dette dagsordenpunkt
Åbent møde slutter
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Webcast Finished
1261 Godkendelse af regnskab for Brøndbyparken for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2020
1262 Godkendelse af regnskab for Tranemosegård for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2020
1267 Godkendelse af regnskab for Nygårdsparken for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2020
1269 Beslutning om tidsbegrænset dispensation fra lokalplan 123A til afholdelse af publikumsorienterede arrangementer i Priorparken
1274 Beslutning om Vestbads budgetforslag 2022
1277 Godkendelse af ny Klub Tornehøj og orientering om renoveringen på Brøndbyvester Skole
Foto af Steen Andersen (Ø)
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Enhedslisten - De Rød-Grønne
Foto af Mette Engelbrecht (V)
Medlem af Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget
Venstre, Danmarks Liberale Parti
Foto af Tom Bech Frederiksen (O)
2. viceborgmester - Medlem af Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget
Dansk Folkeparti
Foto af Ole Valsgaard Hansen (O)
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget
Dansk Folkeparti
Foto af Said Mo El Idrissi (B)
Medlem af Idræts- og Fritidsudvalget
Radikale Venstre
Foto af Per Jensen (A)
Formand for Social- og Sundhedsudvalget og medlem af Kulturudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Vagn Kjær-Hansen (F)
Formand for Teknik- og Miljøudvalget
SF -Socialistisk Folkeparti
Foto af Jan Lundquist (V)
Medlem af Børneudvalget og Teknik- og Miljøudvalget
Venstre, Danmarks Liberale Parti
Foto af Kent Max Magelund (A)
Borgmester og formand for Økonomiudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Hajg Zanazanian (A)
1. viceborgmester, medlem af Social- og Sundhedsudvalget og Kulturudvalget
Socialdemokratiet