Kommunalbestyrelsesmøde Onsdag den 8. september 2021, kl. 17 - ons, 8. sep 2021 - 16.47 - Brøndby Web TV

Kommunalbestyrelsesmøde Onsdag den 8. september 2021, kl. 17
ons, 8. sep 2021 - 16.47 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 
Til starten
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kommunalbestyrelsen
 2. Mødesalen
 3. Kent Max Magelund (A)
Velkomst og sang
Del dette dagsordenpunkt
 1. Musik
 2. Vagn Kjær-Hansen (F)
 3. Mødesalen
 4. Kent Max Magelund (A)
1284 Orientering om kommende temamøder og ex.ord. møder i Kommunalbestyrelsen
Del dette dagsordenpunkt
 1. Vicekom. dir / sekretær
 2. Kent Max Magelund (A)
1285 Beslutning om godkendelse af udviklingsbidrag 2022 fra kommunerne i Region Hovedstaden
Del dette dagsordenpunkt
1286 Beslutning om oprettelse af gældsbrev til Glentemosen
Del dette dagsordenpunkt
1287 Beslutning om digital post til borgere
Del dette dagsordenpunkt
 1. Vagn Kjær-Hansen (F)
 2. Kent Max Magelund (A)
 3. Tom Bech Frederiksen (O)
 4. Kent Max Magelund (A)
1288 Godkendelse af kodeks for det politiske arbejde i Brøndby Kommune
Del dette dagsordenpunkt
1289 Drøftelse af kommunalbestyrelsens deltagelse på Brøndby 2030-standene på Brøndby Kulturnat
Del dette dagsordenpunkt
1290 Beslutning om frafald af kommunal repræsentation i boligorganisationernes bestyrelse
Del dette dagsordenpunkt
1291 Godkendelse af regnskab for Brøndby almennyttige Boligselskab for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2020
Del dette dagsordenpunkt
1292 Beslutning om normalisering af rengøringsniveauet i kommunale ejendomme efter Covid-19
Del dette dagsordenpunkt
1293 Beslutning om forslag til Lokalplan 255, Kirkebjerg Bydelscenter
Del dette dagsordenpunkt
1294 Beslutning om Kirkebjerg Parkvej - Endelig godkendelse af pålæg af vejbidrag
Del dette dagsordenpunkt
1295 Beslutning om forslag til Tilsynsplan for miljø 2022-2025 inden høring
Del dette dagsordenpunkt
1296 Beslutning om omdannelse af HOFORs overløbsbassin til spildevand ved Banemarksvej og Folemarksvej
Del dette dagsordenpunkt
1297 Beslutning om tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2019 og tillæg nr. 1 til vandforsyningsplan 2018 – Udpegning af områder til ekspropriation i Kirkebjerg
Del dette dagsordenpunkt
1298 Orientering om HOFORS Masterplan Brøndbyvester
Del dette dagsordenpunkt
1299 Beslutning om nedlæggelse af Miljørepræsentantskabet
Del dette dagsordenpunkt
1300 Beslutning om udskiftning af Margrethe-flagstangen
Del dette dagsordenpunkt
 1. Said Mo El Idrissi (B)
 2. Kent Max Magelund (A)
1301 Beslutning om Program for parallelopdrag vedrørende Fremtidens Brøndby Strand
Del dette dagsordenpunkt
1302 Orientering om status på tilsyn med Brøndby Strand skole
Del dette dagsordenpunkt
1303 Beslutning om deltagelse i taskforceforløb på børnehandicapområdet
Del dette dagsordenpunkt
 1. Steen Andersen (Ø)
 2. Kent Max Magelund (A)
 3. Mette Engelbrecht (V)
1304 Beslutning om godkendelse af nyt budget for Vestbad 2021
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kent Max Magelund (A)
1305 Beslutning om FOF Brøndby/Rødovres ansøgning om fravigelse af gældende regler vedrørende den folkeoplysende voksenundervisning
Del dette dagsordenpunkt
1306 Orientering om ny politisk aftale vedrørende parallelsamfund
Del dette dagsordenpunkt
 1. Steen Andersen (Ø)
1307 Beslutning om godkendelse af IV-aftale (Intravenøs behandling)
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kent Max Magelund (A)
1308 Beslutning om regnskab 2020 og budget 2022 for Brøndby Ældre- og Plejeboliger og Bofællesskabet Lundedammen
Del dette dagsordenpunkt
1309 Beslutning om tillægsbevilling i forbindelse med ekstra tilskud fra Den Regionale Uddannelsespulje
Del dette dagsordenpunkt
Åbent møde slutter
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Webcast Finished
1285 Beslutning om godkendelse af udviklingsbidrag 2022 fra kommunerne i Region Hovedstaden
1293 Beslutning om forslag til Lokalplan 255, Kirkebjerg Bydelscenter
1294 Beslutning om Kirkebjerg Parkvej - Endelig godkendelse af pålæg af vejbidrag
1296 Beslutning om omdannelse af HOFORs overløbsbassin til spildevand ved Banemarksvej og Folemarksvej
1297 Beslutning om tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2019 og tillæg nr. 1 til vandforsyningsplan 2018 – Udpegning af områder til ekspropriation i Kirkebjerg
1300 Beslutning om udskiftning af Margrethe-flagstangen
1301 Beslutning om Program for parallelopdrag vedrørende Fremtidens Brøndby Strand
1302 Orientering om status på tilsyn med Brøndby Strand skole
1308 Beslutning om regnskab 2020 og budget 2022 for Brøndby Ældre- og Plejeboliger og Bofællesskabet Lundedammen
Foto af Steen Andersen (Ø)
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Enhedslisten - De Rød-Grønne
Foto af Mette Engelbrecht (V)
Medlem af Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget
Venstre, Danmarks Liberale Parti
Foto af Tom Bech Frederiksen (O)
2. viceborgmester - Medlem af Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget
Dansk Folkeparti
Foto af Said Mo El Idrissi (B)
Medlem af Idræts- og Fritidsudvalget
Radikale Venstre
Foto af Vagn Kjær-Hansen (F)
Formand for Teknik- og Miljøudvalget
SF -Socialistisk Folkeparti
Foto af Kent Max Magelund (A)
Borgmester og formand for Økonomiudvalget
Socialdemokratiet